Ended courses

February 17, 2018 - June 20, 2018

TLÜ haridustehnoloogia magistriõppe kursus 2018 kevadsemestril. Kursuse sisu: Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM ja selle rakendusprofiilid. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge, LTI. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks. Hariduslikud äpid nutiseadmetele. Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalsete õppematerjalide koostamise protsess. Õppematerjalide kvaliteet.

February 3, 2018 - April 7, 2018

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe magistritöö seminar

September 9, 2017 - December 10, 2017

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 8, 2017 - December 15, 2017

DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi valdkonnapõhine üldpädevuste kujunemist toetav aine, mis kuulub informaatika, infoteaduse ja matemaatika bakalaureuseõppe üleülikooliliste ainete moodulisse.

September 7, 2017 - January 31, 2018

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

September 3, 2017 - January 31, 2018

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

March 12, 2017 - April 30, 2017

IFI7207.DT Digitaalne õppevara on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mis keskendub digitaalse õppevara koostamisele ja kasutamisele.

February 4, 2017 - April 1, 2017

TLÜ HT kursus

September 25, 2016 - January 15, 2017

Kursus annab ülevaate, laiendamaks arusaama, mis on tehnoloogiaga toetatud õppimine erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab analüüsida. Kursusel analüüsivad üliõpilased individuaalselt erinevaid õpikeskkondi, -stsenaariume ja -digitaalseid ressursse õpiteooriate vaatepunktist ja toimub üksteiselt õppimine ja arusaamade täpsustamiseks erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seostest.
Kursusel on LePlanner.net keskkonnas ja oma õpiblogis esitatavad iseseisvad tööd, mille raames õppijad analüüsivad erinevad õpikeskkondi ja-ressursse õppimisteooriatest lähtuvalt.

Ülesannete kommentaaride kaudu kaaslaste postitustele toimub vastastikune arusaamade jagamine ja täpsustamine.

Kursusel on viis kontaktpäeva ja lisaks tuleb sooritada iseseisvad tööd õpistsenaariumitega.

September 10, 2016 - December 11, 2016

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus