Ended courses

February 9, 2019 - April 20, 2019

Haridustehnoloogia õppekava magistritöö seminar

September 7, 2018 - December 31, 2018

Social Computing Course at Tallinn University

September 1, 2018 - December 31, 2018

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

March 19, 2018 - March 24, 2018

eAssessment: assessment of/for learning with digital tools

February 18, 2018 - May 13, 2018

Kursus annab ülevaate tehnoloogiaga toetatud õppimisest erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel luua ja rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab õppimisteooriate paradigmade valguses analüüsida.
Postitatkse oma mõistekaardid ja oma loodava stsenaariumiga seotud hindamistegevustest ja raport.

February 17, 2018 - June 20, 2018

TLÜ haridustehnoloogia magistriõppe kursus 2018 kevadsemestril. Kursuse sisu: Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM ja selle rakendusprofiilid. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge, LTI. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks. Hariduslikud äpid nutiseadmetele. Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalsete õppematerjalide koostamise protsess. Õppematerjalide kvaliteet.

February 3, 2018 - April 7, 2018

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe magistritöö seminar

September 9, 2017 - December 10, 2017

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 8, 2017 - December 15, 2017

DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi valdkonnapõhine üldpädevuste kujunemist toetav aine, mis kuulub informaatika, infoteaduse ja matemaatika bakalaureuseõppe üleülikooliliste ainete moodulisse.

September 7, 2017 - January 31, 2018

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.