Log in



Lost password

Courses

February 1, 2015 - May 17, 2015

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus. Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

January 31, 2015 - March 28, 2015

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia õppekava magistritöö seminar

January 30, 2015 - May 9, 2015

Kursus HKI5055 Õppedisaini alused tutvustab erinevaid õppedisaini mudeleid ning annab õppijatele praktilisi kogemusi nende kasutamiseks õppeprotsessi kavandamisel.

January 29, 2015 - May 31, 2015

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala päevaõppe bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

January 28, 2015 - June 30, 2015

Arendada tudengite kriitilist, analüüsivat ja Uuele avatud mõtlemist. Võimaldada neil leida oma stiil ja omandada praktilised kogemused. Õppida teistelt kriitikutelt (minevikust ja tänapäeval) ja reflekteerida enda kirjutamisprotsessi.

Developing the critical, analytical and openmindedness of students. Enable them to find their own style and obtain practical experiences. Learning from other critics (from the past and present) and reflect the own writing process.

January 26, 2015 - July 1, 2015

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

January 8, 2015 - June 8, 2015

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala kaugõppe bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

November 3, 2014 - June 15, 2015

We will introduce the concept of personal learning environment (PLE) and 21st century skills at Mikael Elias Gymnasium. Distributed knowledge stored in Open Educational Resources (OERs) will be blended and re-mixed to student’s local context in a COOL-Course (Collaborative Open Online Learning).

October 30, 2014 - January 18, 2015

Kursus “Veebipõhised õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud” (TPL5254) on mõeldud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilastele ning suunal haridustehnoloog lasteaias õppivatele üliõpilastele kohustuslik.

October 9, 2014 - January 17, 2015

Kursus “Haridustehnoloogi praktika I” (TPL5255) on mõeldud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilastele ning suunal haridustehnoloog lasteaias õppivatele üliõpilastele kohustuslik.