Log inLost password

Courses

August 21, 2014 - January 31, 2015

Õpetajakoolituse valikaine IFI7084 haridustehnoloogiliste pädevuste kujundamiseks. Kursus on üles ehitatud pööratud klassi mudelile – kolmel õppesessioonil toimuvates kontakttundides sooritatakse aktiivseid loovtegevusi nii individuaalselt kui rühmatööna erinevate haridustehnoloogia valdkonna spetsialistide juhendamisel. Iseseisva praktiseerimise ja iseõppimise vormis tutvutakse läbi videote, aktiivse diskussiooni ja refleksioonilesannete haridustehnoloogia õppetöös kasutamise teoreetiliste seisukohtadega.

March 4, 2014 - June 29, 2014

Kursuse eesmärgiks on toetada praktiliste oskuste kujunemist kasutamaks erinevaid arvuti ja interneti võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppetegevuste mitmekesistamiseks lasteaias.

February 16, 2014 - August 31, 2014

Tourism English is the course of Tartu University Pärnu College.

The aim of the course is to provide learners with necessary knowledge and skills for working in the field of tourism and hotel management as well as for expressing their ideas in English. By the end of the course the learners will be able to understand the oral and written texts on tourism, speak on the topics connected with tourism, compile texts and formal letters.

In addition to academic skills and knowledge the learners will acquire the self-regulated learning skills, learn to plan their activities, monitor and evaluate their learning process and develop their language learning strategies.

Prerequisities: English at level B1-B2.

February 15, 2014 - April 26, 2014

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

February 15, 2014 - April 26, 2014

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

February 15, 2014 - May 25, 2014

Kursuse eesmärk on:
a) tutvustada õpianalüütika mõistet, kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimisvõimalustest;
b) arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekaevel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
See kursus üles ehitatud otsimisele, katsetamisele ja saadud kogemuste jagamisele.

February 15, 2014 - February 15, 2015

Tourism English is the course of Tartu University Pärnu College.

The aim of the course is to provide learners with necessary knowledge and skills for working in the field of tourism and hotel management as well as for expressing their ideas in English. By the end of the course the learners will be able to understand the oral and written texts on tourism, speak on the topics connected with tourism, compile texts and formal letters.

In addition to academic skills and knowledge the learners will acquire the self-regulated learning skills, learn to plan their activities, monitor and evaluate their learning process and develop their language learning strategies.

Prerequisities: English at level B1-B2.
Syllabus: https://www.is.ut.ee/rwservlet?oa_ainekava_info.rdf+1302306+HTML+43200559307352286807+text/html

February 4, 2014 - June 29, 2014

Kursus TPL6054 Arvuti lasteaias on mõeldud TLÜ Pedagoogilise Seminari alushariduse pedagoogi eriala üliõpilastele.
Kursus pakub erinevaid arvuti ja interneti kasutamise võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

February 4, 2014 - March 4, 2014

Kool: Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Sihtrühm: gümnaasiumi ja põhikooli aineõpetajad, infojuhid, haridustehnoloogid
Innovatsiooni mõiste. Tehnoloogia seos innovatsiooniga. Läbiva teema T&I õpetamine põhikoolis/gümnaasiumis. Innovatsiooniprojekt. Pedagoogilised lähtealused. Loovus ja koostöö. Projekti kavandamine. Veebipõhise rühmatöökeskkonna loomine ja kasutamine. Projektijuhtimine ja juhendamine. Õpilaste nõustamine, juhendamine ja tagasiside andmine. Projektiaruande koostamine. Innovatsiooniprojekti hindamine.

February 2, 2014 - June 30, 2014

Kursus ifi7056 Haridustehnloogilised uuringud ja evalvatsioon 2014