Ended courses

September 6, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 11. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 4, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 10. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 4, 2011 - September 6, 2011

Mukakurssi EduFeedrin demoamista varten, ainoastaan.

September 3, 2011 - December 4, 2011

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

July 9, 2011 - July 11, 2011

En realidad este es un Curso de prueba para entender la logica y funcionamiento de EduFeedr. Sobre el titulo, bueno es algo interesante el tema de SOA y para el caso de aplicaciones web investigar REST sería interesante.

June 29, 2011 - September 1, 2012

Class for earning a certificate in online teaching, begins 1 September 2011.

May 12, 2011 - December 30, 2011

Osaamossa tehtyjä blogeja ja kirjoituksia

May 2, 2011 - June 13, 2011

Kursus annab osalejale näpunäiteid kuidas mõistekaarti kasutada märkmete tegemisel, ajurünnaku visualiseerimisel, rühmatööks kui ka õpitulemuste hindamisel. Kursuse raames antakse teoreetiline ülevaade mõistekaardi-tehnika teooriast ja praktikast, aga viiakse läbi ka praktilised harjutused mõistekaartidega.

April 4, 2011 - May 23, 2011

Haaga-Helian sosiaalisen median koulutuksen III-tason oppimispäiväkirjat.

April 4, 2011 - April 25, 2011

Introductory Open Educational Resources (OER) course is focused mainly for elementary school teachers from developing nations. After this course participants will be able to

* recognise open and free educational resources online
* understand the different license policies
* learn how to reuse, create new, remix and share/distribute educational resources
* be an active member of the OER community and spread the awareness of OER