IFI7065.DT Magistritöö seminar I - 2019

Haridustehnoloogia õppekava magistritöö seminar

Enrollment for this course ended on March 10, 2019.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

May 3, 2019

Situatiivne õppimine

03.05.2019 12:28 by Jörgen Ivar Sikk

Käitumusliku õppimise mõistekaart

03.05.2019 3:07 by Miina Paugus

May 2, 2019

Biheivioristlik õpikäsitus

02.05.2019 23:08 by Maarja Kändmaa
Meie esimeseks ülesandeks oli teha mõistekaart antud käsituse teemal. Biheivioristlik = käitum
read more

April 30, 2019

Situational study

30.04.2019 12:30 by Andrey Babichev
Teine mõistekaart
read more

April 20, 2019

Biheiviorism

20.04.2019 10:38 by Jörgen Ivar Sikk
Biheiviorismi mõisteskeem
read more

April 12, 2019

Biheivioristlik õpikäsitus

12.04.2019 17:45 by Riina Leppmaa
1.loengu ülesandeks oli koostada mõttekaart biheiviorismist. Järgnevalt minu mõttekaart:
read more

April 8, 2019

Esimene ülesanne

08.04.2019 19:31 by Andrey Babichev
Esimene ülesanne. Minu mõistekaart. Link on full s
read more

April 6, 2019

Uurimistöö kavandamine

06.04.2019 7:03 by Miina Paugus
Mulle huvipakkuvaks teemaks on Koolieelse lasteasutuse juhtkonna roll õpetajate digipädevuste kujunemise toetajana Hetkel olen oma uurimistöö kavandamisel veel segaduses: kas keskenduda ainult oma lasteaiale (Ta
read more

Magistritöö kavandamine

06.04.2019 6:10 by Miina Paugus
Minu töö esialgne teema on hetkel  “Koolieelse lasteasutuse juhtkonna roll õpetajate digipädevuste kujunemise toetajana Tallinna lasteaedade näitel”. Oma töös sooviksin välja tuua võimalused, kui
read more

Magistritöö seminar I arvestuse tingimused

06.04.2019 5:15 by Course Blog
IFI7065.DT Magistritöö seminar I arvestuse saamiseks tuleb esitada: magistritöö sissejuhatus (2 lk), mis sisaldab teema aktuaalsuse põhjendust, töö probleemi tutvustust, eesmärki, uurimisküsimusi ja lühikest kokkuvõtet töö struktuuris
read more

May 3, 2019

Head kognitiiv-konstruktivistliku ja situatiivse õppimise mõistekaardid | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Laura Rebane

03.05.2019 9:15
[…] https://rebazeke.wordpress.com/2019/04/28/situatiivse-oppimise-moistekaart/ […]
read more

Head kognitiiv-konstruktivistliku ja situatiivse õppimise mõistekaardid | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Arlee Kaugemaa

03.05.2019 9:15
[…] https://arleek.wordpress.com/2019/04/22/kognitiivne-oppimine/ […]
read more

April 13, 2019

Mõistekaardi koostamine – kuidas teha paremini | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Laura Rebane

13.04.2019 9:49
[…] vt näiteks Laura tööd https://rebazeke.wordpress.com/2019/02/20/haridustehnoloogia-ja-oppimisteadused-i-loeng/ […]
read more

March 21, 2019

Magistritööst II – ksaare to Course Blog

21.03.2019 19:55
[…] Ülesanne […]
read more

March 19, 2019

Marii blogi to Course Blog

19.03.2019 10:27
[…] Teine ülesanne […]
read more

Hilario to

19.03.2019 2:48
Think about it as money you’re willing to drop, money you’ve budgeted regarding on your activity expend.

March 18, 2019

Minu magistritöö – Arlee blogi to Course Blog

18.03.2019 14:25
[…] Magistritöö seminari teine ülesanne. […]
read more

March 15, 2019

judi bola terpercaya to Arlee K

15.03.2019 3:33
It’s veгy easy to find out any mаtter on net as compaгed to books, aas I found this poѕt at this website. https://luxurybetasia.blogspot.com/
read more