Ended courses

September 9, 2016 - December 18, 2016

IFI7201.DT digiajastu kirjaoskus

September 4, 2016 - February 1, 2017

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

September 4, 2016 - February 1, 2017

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

June 9, 2016 - June 17, 2016

***

April 13, 2016 - May 6, 2016

Course on Social Computing at TLU in Spring 2016

February 11, 2016 - May 12, 2016

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046.HR) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

February 7, 2016 - June 11, 2016

Haridustehnoloogia koolis kursus

February 7, 2016 - May 22, 2016

IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

February 6, 2016 - May 1, 2016

Magistritöö seminar I

January 22, 2016 - June 30, 2016

Arendada tudengite kriitilist, analüüsivat ja Uuele avatud mõtlemist. Võimaldada neil leida oma stiil ja omandada praktilised kogemused. Õppida teistelt kriitikutelt (minevikust ja tänapäeval) ja reflekteerida enda kirjutamisprotsessi.

Developing the critical, analytical and openmindedness of students. Enable them to find their own style and obtain practical experiences. Learning from other critics (from the past and present) and reflect the own writing process.