Ended courses

September 25, 2016 - January 15, 2017

Kursus annab ülevaate, laiendamaks arusaama, mis on tehnoloogiaga toetatud õppimine erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab analüüsida. Kursusel analüüsivad üliõpilased individuaalselt erinevaid õpikeskkondi, -stsenaariume ja -digitaalseid ressursse õpiteooriate vaatepunktist ja toimub üksteiselt õppimine ja arusaamade täpsustamiseks erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seostest.
Kursusel on LePlanner.net keskkonnas ja oma õpiblogis esitatavad iseseisvad tööd, mille raames õppijad analüüsivad erinevad õpikeskkondi ja-ressursse õppimisteooriatest lähtuvalt.

Ülesannete kommentaaride kaudu kaaslaste postitustele toimub vastastikune arusaamade jagamine ja täpsustamine.

Kursusel on viis kontaktpäeva ja lisaks tuleb sooritada iseseisvad tööd õpistsenaariumitega.

September 10, 2016 - December 11, 2016

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus

September 9, 2016 - December 18, 2016

IFI7201.DT digiajastu kirjaoskus

September 4, 2016 - February 1, 2017

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

September 4, 2016 - February 1, 2017

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

June 9, 2016 - June 17, 2016

***

April 13, 2016 - May 6, 2016

Course on Social Computing at TLU in Spring 2016

February 11, 2016 - May 12, 2016

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046.HR) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

February 7, 2016 - June 11, 2016

Haridustehnoloogia koolis kursus

February 7, 2016 - May 22, 2016

IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.