Ended courses

September 3, 2017 - January 31, 2018

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

March 12, 2017 - April 30, 2017

IFI7207.DT Digitaalne õppevara on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mis keskendub digitaalse õppevara koostamisele ja kasutamisele.

February 4, 2017 - April 1, 2017

TLÜ HT kursus

September 25, 2016 - January 15, 2017

Kursus annab ülevaate, laiendamaks arusaama, mis on tehnoloogiaga toetatud õppimine erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab analüüsida. Kursusel analüüsivad üliõpilased individuaalselt erinevaid õpikeskkondi, -stsenaariume ja -digitaalseid ressursse õpiteooriate vaatepunktist ja toimub üksteiselt õppimine ja arusaamade täpsustamiseks erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seostest.
Kursusel on LePlanner.net keskkonnas ja oma õpiblogis esitatavad iseseisvad tööd, mille raames õppijad analüüsivad erinevad õpikeskkondi ja-ressursse õppimisteooriatest lähtuvalt.

Ülesannete kommentaaride kaudu kaaslaste postitustele toimub vastastikune arusaamade jagamine ja täpsustamine.

Kursusel on viis kontaktpäeva ja lisaks tuleb sooritada iseseisvad tööd õpistsenaariumitega.

September 10, 2016 - December 11, 2016

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus

September 9, 2016 - December 18, 2016

IFI7201.DT digiajastu kirjaoskus

September 4, 2016 - February 1, 2017

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

September 4, 2016 - February 1, 2017

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

June 9, 2016 - June 17, 2016

***

April 13, 2016 - May 6, 2016

Course on Social Computing at TLU in Spring 2016