Ended courses

September 14, 2010 - December 31, 2010

The changing spaces of reading and writing.

September 7, 2010 - November 25, 2010

Tekijänoikeuksista opettajille

September 6, 2010 - December 17, 2010

Intelligentne arvutikasutus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi valikkursus, mille eesmärgiks on võimaldada õppuril saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.

August 16, 2010 - December 17, 2010

Social Media as Communications in Business

April 12, 2010 - June 13, 2010

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade ja praktilised oskused tööst allikatega veebipőhises keskkonnas (s.h. viitamine, viidete haldamine, allikmaterjalide leidmine ja kriitiline analüüs).