Ended courses

September 20, 2010 - November 13, 2010

Õpetajatele mõeldud täiendkoolituskursus

September 19, 2010 - December 19, 2010

The course focuses on the (re-)design of new interactive environments for collaborative work and study. Particular attention is paid to the analysis, representation, and (re-)instrumentalisation of human activities and activity systems with networked tools and services.

September 18, 2010 - December 17, 2010

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 14, 2010 - December 31, 2010

The changing spaces of reading and writing.

September 7, 2010 - November 25, 2010

Tekijänoikeuksista opettajille

September 6, 2010 - December 17, 2010

Intelligentne arvutikasutus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi valikkursus, mille eesmärgiks on võimaldada õppuril saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.

August 16, 2010 - December 17, 2010

Social Media as Communications in Business

April 12, 2010 - June 13, 2010

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade ja praktilised oskused tööst allikatega veebipőhises keskkonnas (s.h. viitamine, viidete haldamine, allikmaterjalide leidmine ja kriitiline analüüs).