Ended courses

February 14, 2015 - May 31, 2015

Kursuse eesmärk on:
a) tutvustada õpianalüütika mõistet, kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimisvõimalustest;
b) arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekaevel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.

February 1, 2015 - May 31, 2015

Kursus annab uuringutele tuginevalt ülevaate haridustehnoloogilistest uurimissuundadest, tutvustades, kuidas haridustehnoloogiat on kasutatud laiendamaks arusaama, mis on õppimine ja kuidas see toimub; kuidas õppimisteooriaid on rakendatud haridustehnoloogia toel õpikeskkondi, -metoodikaid ja ressursse luues, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab hinnata.

February 1, 2015 - May 17, 2015

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus. Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

January 31, 2015 - March 28, 2015

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia õppekava magistritöö seminar

January 30, 2015 - May 9, 2015

Kursus HKI5055 Õppedisaini alused tutvustab erinevaid õppedisaini mudeleid ning annab õppijatele praktilisi kogemusi nende kasutamiseks õppeprotsessi kavandamisel.

January 29, 2015 - May 31, 2015

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala päevaõppe bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

January 26, 2015 - July 1, 2015

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.

January 8, 2015 - June 8, 2015

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala kaugõppe bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

November 3, 2014 - June 15, 2015

We will introduce the concept of personal learning environment (PLE) and 21st century skills at Mikael Elias Gymnasium. Distributed knowledge stored in Open Educational Resources (OERs) will be blended and re-mixed to student’s local context in a COOL-Course (Collaborative Open Online Learning).

October 30, 2014 - January 18, 2015

Kursus “Veebipõhised õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud” (TPL5254) on mõeldud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilastele ning suunal haridustehnoloog lasteaias õppivatele üliõpilastele kohustuslik.