Ended courses

September 6, 2015 - December 6, 2015

IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 2, 2015 - December 19, 2015

TLU digitehnoloogiate instituudi kursus "Intelligente arvutikasutus"

February 20, 2015 - June 14, 2015

Kursus TPL6054 Arvuti lasteaias on mõeldud TLÜ Pedagoogilise Seminari alushariduse pedagoogi eriala üliõpilastele.
Kursus pakub erinevaid arvuti ja interneti kasutamise võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

February 14, 2015 - May 31, 2015

Kursuse eesmärk on:
a) tutvustada õpianalüütika mõistet, kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimisvõimalustest;
b) arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekaevel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.

February 1, 2015 - May 31, 2015

Kursus annab uuringutele tuginevalt ülevaate haridustehnoloogilistest uurimissuundadest, tutvustades, kuidas haridustehnoloogiat on kasutatud laiendamaks arusaama, mis on õppimine ja kuidas see toimub; kuidas õppimisteooriaid on rakendatud haridustehnoloogia toel õpikeskkondi, -metoodikaid ja ressursse luues, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab hinnata.

February 1, 2015 - May 17, 2015

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus. Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

January 31, 2015 - March 28, 2015

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia õppekava magistritöö seminar

January 30, 2015 - May 9, 2015

Kursus HKI5055 Õppedisaini alused tutvustab erinevaid õppedisaini mudeleid ning annab õppijatele praktilisi kogemusi nende kasutamiseks õppeprotsessi kavandamisel.

January 29, 2015 - May 31, 2015

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala päevaõppe bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

January 26, 2015 - July 1, 2015

IFI6104 Veebisaidi arendus ja haldus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.