Ended courses

February 9, 2024 - June 30, 2024

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

September 9, 2023 - January 28, 2024

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

February 12, 2023 - June 30, 2023

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

September 10, 2022 - January 16, 2023

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on kujundada süsteemne arusaam õpikeskkonna rollist võrgustatud õppes ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine virtuaalsete õpikeskkondade efektiivseks loomiseks, kasutamiseks ja haldamiseks.

February 13, 2022 - May 22, 2022

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

September 11, 2021 - January 31, 2022

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

January 31, 2021 - June 14, 2021

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on kujundada üliõpilastes süsteemne arusaam digiõppevara valdkonna põhiprobleemidest ja arengutest ning digitaalse õppevara otsimiseks, koostamiseks, kasutamiseks ja hindamiseks vajalikud süvendatud teadmised ja oskused.

September 6, 2020 - January 24, 2021

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

September 3, 2020 - December 31, 2020

Social Computing Course at TLU in 2020

September 8, 2019 - December 15, 2019

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus