Open courses

September 10, 2022 - January 16, 2023

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on kujundada süsteemne arusaam õpikeskkonna rollist võrgustatud õppes ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine virtuaalsete õpikeskkondade efektiivseks loomiseks, kasutamiseks ja haldamiseks.