IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus

Enrollment for this course ended on November 11, 2018.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

January 11, 2019

Ül 4. Õpihaldussüsteemid

11.01.2019 19:52 by Kati N
Ülesande kirjeldus aine õppekeskkonnas Tutvusin lähemalt õpikeskkonnaga Schoology. Rühmatööde käigus kasutasime õpikeskkonda ühe kursuse ülesehita
read more

January 10, 2019

Neljas teema: personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

10.01.2019 20:35 by Konstantin J
Isiklik õpikeskkond (PLE) on 20. sajandi lõpus välja töötatud atraktiivne kontseptsioon. XXI sajandi alguses. Sellegipoolest oli PLE e-õppe valdkonnas suhteliselt uus nähtus. Pideva õppimise vajadus on tekitanud vajaduse sellise süsteemi jä
read more

January 8, 2019

Viimane teema: nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

08.01.2019 21:56 by Konstantin J
Valisin katsetamiseks Appi Lensoo create Äpp meenutab white boardi nutiseadmes sees võimalusega salvestada heli  joonistamisprotsessi ajal, importida pilte linke ja muud. Premium on tasu eest aga tasuta versioon oma funktsiooni täida
read more

January 7, 2019

Kolmas teema: Õpihaldussüsteemid

07.01.2019 0:00 by Konstantin J
Oli esitatud koos Andreiga, ja hinneks on õpimärk, Tänan Ja tänan Gruppikaaslasi kes ikka lõppuni olid.
read more

January 6, 2019

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

06.01.2019 23:47 by Konstantin J
Valisin lugemiseks ja analüüsimiseks Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11
read more

Haridustehnoloogia ajaloost

06.01.2019 16:18 by Konstantin J
  Tutvusin väljapakutud materjaalidega, ja valisin põhjalikuma lugemiseks välja Luik, P. (2004). Õpitarkvara efektiivsed karakteristikud elektrooniliste õpikute ja drillprogrammide kor
read more

Õpileping

06.01.2019 16:16 by Konstantin J
Tulin magistratuuri õpingutele sest on huvi haridustehnoloogia vastu ja eriti VR ja AR tehnoloogiate hariduses, kuid loomulikult mitte ainult. Kuna üks töökohadest on HEV kool, soovin arendada ja juurutada AR tehnoloogiad HEV l
read more

December 30, 2018

Viimane ülesanne

30.12.2018 19:42 by Liis M
Aine viimaseks ülesandeks on kavandada  õpikeskkonna mudel või kursus. Kuna ma olen aineõpetaja põhikoolis siis oma õpikeskkonna kavandina olen erinevates loengutes keskendunud pigem sellele, mida ma kohe saaks ise kasutada. Ka varasemaid ü
read more

December 28, 2018

VOSK ehk BYOD

28.12.2018 23:14 by Kaie M
Selle akronüümi taga on olukord, kus õppimisse kaasatakse oma (nuti)seade. „Võta oma seade kaasa“ või „Bring Your Own Device“ on üsna julge lahendus ajal, mil nutiseadmeid soovitakse koolides pigem vähendada kui nende kasutust
read more

personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

28.12.2018 21:35 by Kaie M
Jällegi – kasutasin Hans Põldoja neljanda kodutöö „kogumahtu“ enda huvides maksimaalselt ära ning lugesin läbi kõik soovitatud artiklid
read more

December 14, 2018

mariimaamagi to Kaie M

14.12.2018 22:51
Väga põhjalik ja huvitav lugemine. MeeldibMeeld
read more

December 13, 2018

Janita Raudsepp to Course Blog

13.12.2018 18:57
Täiendaksin, et lõppeesmärk on luua näidis, kuidas kasutada mõnda võrreldetavatest vahenditest enda erinevate õppeainete ja muude tegevuste haldamiseks. Selle laienduseks saab olla ka lastele
read more

December 12, 2018

merlinkirbits to Course Blog

12.12.2018 18:08
Mul on privaatne rühm, mis koosneb ainult minust. Valminud tööks on “Targalt internetis jõulukalender”.
read more

December 11, 2018

erik_v to Course Blog

11.12.2018 16:40
Erik Varik ja Annika Areng. 5.klasside Arvuti turvalisuse projekt. Mitme õppetunni pikkune projekt, mille käigus seavad õpilased sisse oma blogi (digitaalse õpimapi eesmärgiga), tutvuvad uute
read more

December 10, 2018

Ly Torn to Course Blog

10.12.2018 19:32
Teen oma töö üksinda. Minu tööks on veebilehe loomine 4.klassi koduloo ja rahvuskultuuri aine jaoks, mis on seotud digiõppega ehk IKT lõiminguga. Tegemist on materjaliga, kus on 35 õppetundi,
read more

December 4, 2018

Janita Raudsepp to Course Blog

04.12.2018 21:04
Teen töö üksinda. Teemaks võtan nö õpihaldussüsteemide võrdlemise, kuid mitte Moodle jms asjad, vaid just sellest võtmest, et mis vahendeid õppija saab isiklikust vaatepunktist kasutada, et
read more

December 2, 2018

andreybabichev to Course Blog

02.12.2018 13:35
“Digikorrapidaja e-kursus” Konstantin Jallai, Andrey Babichev
read more

December 1, 2018

haalen1 to Merlin K

01.12.2018 12:22
Minu arvates väga vahva leid
read more

November 26, 2018

Marii to Marii M

26.11.2018 15:50
Ma viisingi selle tegevuse ise reaalselt läbi. Grupis oli ka 5-aastaseid, kes samuti nautisid protsessi.
read more

November 25, 2018

Rebazeke to Marii M

25.11.2018 22:51
Kohe hakkas mõte liikuma Beebottidega isegi seda lastega proovida. Tegevus on lastega teostatav ja hästiläbimõeldud, sellise tunnikava järgi saaks koheselt viia tegevuse läbi.
read more