IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Kursus annab ülevaate tehnoloogiaga toetatud õppimisest erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel luua ja rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab õppimisteooriate paradigmade valguses analüüsida.
Postitatkse oma mõistekaardid ja oma loodava stsenaariumiga seotud hindamistegevustest ja raport.

Enrollment for this course ended on April 15, 2018.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

May 25, 2018

Hariduslikud programmeerimiskeeled | Sissejuhatus Pythonisse

25.05.2018 11:50 by Martin Männik
Programmeerimiskeele Python esimene versioon loodi Guido van Rossum’i poolt 1989. aastal, tegemist on suhteliselt lihtsa kõrgtasemel programmeerimiskeelega. Nime on keel saanud inglise koomikutegrupi Monty Python järgi.
read more

May 21, 2018

Digiõppevara autorvahendid

21.05.2018 11:50 by Kristel Kriisa
Link ülesandele asub siin. Kuna olen koolist ja õpetamisest eemal olnud juba päris mitu aastat, pole ma viimasel ajal digiõppevara väga l
read more

May 20, 2018

Refleksioon ainele “Digitaalne õppevara”

20.05.2018 15:00 by Karin Milinevitš
Annan siin lühikese tagasiside ainele “Digitaalne õppevara”. Mart Laanpere loengud olid huvitavad. Sisaldasid alati piisavas koguses teoreetilist tausta kui ka praktilist katsetamist. Iseseisvad ülesanded olid pigem praktilise
read more

Digiõppevara kasutamine alushariduses

20.05.2018 14:27 by Karin Milinevitš
Postitan siia oma referaadi seoses viienda ülesandega. Siiani on alusharidust peetud pigem tehnoloogia kaugeks segmendiks, kuid õnneks on hakatud ka eelkoolipedagoogikasse tehnoloogiarikast õpet sisse tooma. Digiõppevara kasutamine on aga pigem
read more

May 17, 2018

Tunni vaatlus

17.05.2018 18:50 by Liis Viin
Ülesanne: 15.mai ei sobinud sellele õpetajale vaatluse ajaks. Õpetaja pakkus välja kaks aega, millest osutuks valituks 17.mai kell 13:25. Õpetaja oli minu, kui vaat
read more

May 16, 2018

Biheivioristliku õpidisaini mõistekaart

16.05.2018 15:25 by Sille Paas
Avastasin, et mul oli jäänud biheiviorismi kohta käiv cmap postitamata. Te
read more

May 15, 2018

Õpistsenaarium

15.05.2018 21:42 by Lilit Vuntus
Õpistsenaariumi  loomine 3. klassi matemaatika (korrutustabel, tekstülesanne) Minu tööks on individuaalõpe kuni neljanda klassi õ
read more

May 12, 2018

Õpistsenaarium

12.05.2018 0:51 by Kaia Kallaste
Link õppejõu ülesandele https://ifi7056.wordpress.com/stsenaariumi-loomine/ Õpistsenaariumi läbitegemine tegelikult alles kestab. Tegemist on päris pika protsessiga, mille kä
read more

May 11, 2018

Stsenaariumi loomine

11.05.2018 23:33 by Margit Ojaots
  Link ülesandele. kes/mis õppis, kuidas ja miks õppimine toimus, mis olid õppimise tulemid, hinnang stsenaariumi õnnestumisele õ
read more

Õpistsenaarium

11.05.2018 22:07 by Catlyn Kirna
Ma lähenesin õpistsenaariumile natuke teisiti, kui tõenäoliselt oli mõeldud või ma ei tea ka. Igatahes, ma lähenesin väga praktilisest vajadusest. Sügisel alustan uue kursuse õpetamist, mis õpetab rahvusvaheliste suhete magisritudengitele
read more

May 20, 2018

Refleksioon ainele “Digitaalne õppevara” | Karin saab targaks! to Karin Milinevitš

20.05.2018 15:00
[…] kogemuse ise digiõppevara koostada- katsetused nii eKoolikotis teiste materjalidega kui ka minu veeb 2.0 iseseisev ül õppevara luua oli väga heaks […]
read more

May 16, 2018

Biheivioristliku õpidisaini mõistekaart to Course Blog

16.05.2018 15:25
[…] et mul on biheiviorism kohta käiv cmap jäänud postitamata. Tegin selle täna […]
read more

Hariduslikud toetussüsteemid-1 to Course Blog

16.05.2018 13:38
[…] loengu põhjal tehtud cmap on päris […]
read more

May 11, 2018

Kognitiivne õppimine – E-portfoolio (Liis Viin) to Course Blog

11.05.2018 22:05
[…] Ülesanne […]
read more

Situatiivne ja sotsiaal-kultuuriline õppimine – E-portfoolio (Liis Viin) to Course Blog

11.05.2018 22:01
[…] Ülesanne […]
read more

Ülesanne 1 IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused – E-portfoolio (Liis Viin) to Course Blog

11.05.2018 21:59
[…] Ülesanne […]
read more

Kolmas mõttekaart – Catlyni blog to Course Blog

11.05.2018 6:44
[…] Kolmanda mõttekaardi koostamisel õppisin ma midagi väga olulist. Nimelt, et CMAP ei autosave’i. Arvuti läks iseenese algatusel restarti ja sinna see kõik läks. Selge eelis on
read more

May 9, 2018

Situatiivne õppimine – Digilood to Course Blog

09.05.2018 15:59
[…] Kodutöö asus siin. […]
read more

May 8, 2018

Situatiivne ja sotsiaal-kultuuriline õppimine – E-portfoolio (Liis Viin) to Liis Viin

08.05.2018 18:21
[…] Ülesanne […]
read more

Liis to Course Blog

08.05.2018 14:29
Ülesanne asub https://liisviinarvuti.wordpress.com/2018/05/08/situatiivne-ja-sotsiaal-kultuuriline-oppimine/
read more