haridustehnoloogia ja õppimisteadused kevad 2019

Kursus annab ülevaate tehnoloogiaga toetatud õppimisest erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel luua ja rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab õppimisteooriate paradigmade valguses analüüsida.
Kursusel on viis kontaktpäeva, milles on loeng-seminari vormis koostöö ja arutelu tegevused. Lisaks tuleb sooritada iseseisvad tööd.
Kursusel loovad õppijad individuaalselt kodutööna cMapTools abil mõistekaardid (4) erinevate õppimisteooriate (käitumuslik õppimine, kognitiivne õppimine, situatiivne ja sotsiaalne õppimine, kohanev õppimine) kohta, et oma kontseptuaalset arusaamist korrastada. Neid jagatakse õppejõu ja teiste õppijatega etteantud tähtaegadel oma blogis ainega seotult ja neile antakse kujundavat tagasisidet hinnates mõistekaardi mõistete õiget sidusust ja mõistetega kaetust (20 % hindest – maksimum 5 punkti iga mõistekaart).
Kursuse kontaktpäevade seminarides analüüsivad üliõpilased rühmatöiselt erinevaid digitaalse toega õpikeskkondi, -stsenaariume ja -õpivara õpiteooriate vaatepunktist, arutletakse erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seoseid. Seminaride arutelutegevused ja teiste õppijate tagasiside loovad sisendi eksamitöö stsenaariumi ideede ja teostuse arenguks.
Rühmapõhine eksamitöö on luua õppimisteaduste seisukohtadega põhjendatud ja õppimiskontekstis valideeritud õpistsenaarium; kavandatakse, kuidas mõõta stsenaariumi rakendamisel õppimise protsessi ja tulemite õnnestumist ja hinnata õppimise õnnestumist (võib kombineerida Digiõppevara ainega, kus luuakse sellele stsenaariumile õpivara, katsetada see läbi õppiva organisatsiooni/kooli kontekstis), õpistsenaariumi katsetamisel kasutatakse rühma idee loomisel DesignIT tarkvara, õpistsenaariumi kohta esitatakse oma blogis raport, mida hinnatakse kahel ainekursusel erinevatest aspektidest. Eksamitööna esitatakse ja õpistsenaarium LePlanner.net keskkonnas ja oma blogipostituses esitatakse raport, milles tuuakse välja, kes/mis õppis, kuidas ja miks õppimine toimus, mis olid õppimise tulemid, ning antakse hinnang stsenaariumi õnnestumisele õppimise seisukohast, stsenaariumi kaitstakse (80 % hindest).

Enrollment for this course is open until March 23, 2019
Enroll to the course!

Blog posts

Comments

March 21, 2019

Magistritööst II

21.03.2019 19:54 by Kertu Saare
Ülesanne Teema sõnastus: Digipöördega seotud muudatused õpetajate igapäevatöös Tallinna põhiharidust pakkuvate koolide näitel Uurimisprobleem: 2014. aastal alustati Eesti elukestva õppe raames Digipöördega. Sellega seoses pole tehtud
read more

February 27, 2019

Magistritööst

27.02.2019 16:00 by Kertu Saare
Ülesanne Minu magistritöö teema on seotud digipöördega ja soovingi välja uurida, kuidas digipööre on mõjutanud õpetajate igapäevatööd. Millised on positiivsed ja millised on negatiivsed muutused? Samuti võiks magistritööst välja
read more

February 25, 2019

Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid

25.02.2019 15:54 by Kertu Saare
Ülesanne  Mis on digitaalne õppevara? Digitaalseks õppevaraks nimetakse digitaalsel kujul avaldatud õppematerjale mis on veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel. Nendeks on õppeotstarbelised videod ja mobiilrakendused,
read more

Digitaalne õppevara I loengu reflektsioon

25.02.2019 11:22 by Kertu Saare
Digitaalse õppevara I loengut alustasime sissejuhatusega, mis meid kursusel ees ootab. Samuti arutlesime pikemalt, mis digitaalne õppevara üldse on. OER – open educational resources. Mis on digitaalne õppevara? Erinevad õppematerjalid,
read more

February 20, 2019

Uus 2019 kursus kevadel algamas

20.02.2019 10:33 by Course Blog
Tere, reedel, 22.02 peaks algama uus kursus, kuid õppejõud on gripis ja seetõttu leiame uued ajad kursuse kontaktloengutele 22.-23.02 ja alustame märtsis. Kai Pata
read more