haridustehnoloogia ja õppimisteadused kevad 2019

Kursus annab ülevaate tehnoloogiaga toetatud õppimisest erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel luua ja rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab õppimisteooriate paradigmade valguses analüüsida.
Kursusel on viis kontaktpäeva, milles on loeng-seminari vormis koostöö ja arutelu tegevused. Lisaks tuleb sooritada iseseisvad tööd.
Kursusel loovad õppijad individuaalselt kodutööna cMapTools abil mõistekaardid (4) erinevate õppimisteooriate (käitumuslik õppimine, kognitiivne õppimine, situatiivne ja sotsiaalne õppimine, kohanev õppimine) kohta, et oma kontseptuaalset arusaamist korrastada. Neid jagatakse õppejõu ja teiste õppijatega etteantud tähtaegadel oma blogis ainega seotult ja neile antakse kujundavat tagasisidet hinnates mõistekaardi mõistete õiget sidusust ja mõistetega kaetust (20 % hindest – maksimum 5 punkti iga mõistekaart).
Kursuse kontaktpäevade seminarides analüüsivad üliõpilased rühmatöiselt erinevaid digitaalse toega õpikeskkondi, -stsenaariume ja -õpivara õpiteooriate vaatepunktist, arutletakse erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seoseid. Seminaride arutelutegevused ja teiste õppijate tagasiside loovad sisendi eksamitöö stsenaariumi ideede ja teostuse arenguks.
Rühmapõhine eksamitöö on luua õppimisteaduste seisukohtadega põhjendatud ja õppimiskontekstis valideeritud õpistsenaarium; kavandatakse, kuidas mõõta stsenaariumi rakendamisel õppimise protsessi ja tulemite õnnestumist ja hinnata õppimise õnnestumist (võib kombineerida Digiõppevara ainega, kus luuakse sellele stsenaariumile õpivara, katsetada see läbi õppiva organisatsiooni/kooli kontekstis), õpistsenaariumi katsetamisel kasutatakse rühma idee loomisel DesignIT tarkvara, õpistsenaariumi kohta esitatakse oma blogis raport, mida hinnatakse kahel ainekursusel erinevatest aspektidest. Eksamitööna esitatakse ja õpistsenaarium LePlanner.net keskkonnas ja oma blogipostituses esitatakse raport, milles tuuakse välja, kes/mis õppis, kuidas ja miks õppimine toimus, mis olid õppimise tulemid, ning antakse hinnang stsenaariumi õnnestumisele õppimise seisukohast, stsenaariumi kaitstakse (80 % hindest).

Enrollment for this course ended on March 23, 2019.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

June 12, 2019

üleminekueksam, mis on pigem üleminek kui eksam

12.06.2019 16:32 by Kaie Mei
Meenub väike piinlikkuse moment, kui ülikooli sisseastumiseksamil M-le ja H-le oma töövihikut näitasin. Juba siis sain aru, et minu pedagoogilisest heast mõttest Uues Koolis ei piisa ning haridustehnoloogilised lahendused digitaalse õppevara
read more

May 26, 2019

Курс КПВ. Важная информация.

26.05.2019 15:29 by Andrey Babichev
https://docs.google.com/document/d/1wqwkAgtt_Z59L18EM02hv5hEwUc1qtcLZwe9FhYBKCo/edit?usp=sharing Ссылка на документ  
read more

May 21, 2019

4. loengu reflektsioon

21.05.2019 10:21 by Arlee Kaugemaa
Viimases loengus rääkisime autoriõigusest, mis on õppevarade ja -materjalidega seoses ülimalt oluline teema. Saime ka mingil määral uus teadmisi autoriõiguse vallas sügisel “IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid”
read more

May 19, 2019

Haridustehnoloogia ja õppimisteadused, lõputöö

19.05.2019 10:17 by Kaie Mei
Tegime koostöös Katiga õppeterviku, mille stsenaariumi, selgitusi õpiteooriate avaldumisest ning haridustehnoloogilistest võtetest näeb siit:  
read more

Stsenaariumi loomine

19.05.2019 10:16 by Kati Nõlvak
Ülesanne: https://ifi7056.wordpress.com/stsenaariumi-loomine/ Lahendus: Koostatud koos Kaie Meiga, stsenaar
read more

Sotsiaal-konstruktivistlikõpitehnoloogia

19.05.2019 5:45 by Miina Paugus

Õppimistsenaarium.

19.05.2019 0:02 by Andrey Babichev
Ülesanne Kostantin Jallai, Andrey Babichev   Arvutikasutamise turvalisuse õpe eakatele inimestele (50+). Elukestvaõppe kon
read more

May 18, 2019

e-Koolikoti ühe õppevara kvaliteet HITSA hindamisraamistiku järgi

18.05.2019 19:40 by Kertu Saare
Ülesandeks oli digitaalse õppematerjali analüüsimine, mille lahendamiseks kasutasin HITSA õppevara kvaliteediraamistikku. Hindamiseks valisin e-Koolikotist põhikooli eesti keele kirjutamise juurest esimese ettejuhtuva teema –
read more

Digitaalne õppevara IV reflektsioon

18.05.2019 19:40 by Kertu Saare
Neljanda loengu teemaks oli digitaalse õppevara autoriõigus. Loengusse tegime sissejuhatuse Web2.0 kodutöö näitel, et kui on vaja internetist pilte otsida, kuidas seda teha ning kuidas seda pilti kasutada saab. Autoriõigus jaguneb kaheks:
read more

Digitaalse õppevara III loengu reflektsioon

18.05.2019 19:40 by Kertu Saare
Kolmandas loengus arutasime milliseid repositooriume on Eestis leida ning milline on kvaliteetne repositoorium? Siin jäi arutelu pooleli, kuid arutelust tuli välja, et tegelikult pole Eestis ühtegi head repositooriumi. Ainukesena võisime välja
read more

May 19, 2019

miinablogi to Course Blog

19.05.2019 5:46
mõistekaart https://miinablogi.wordpress.com/2019/05/19/sotsiaal-konstruktivistlikopitehnoloogia/
read more

May 18, 2019

Kolmas. Mõistekaart sotsiaal-konstruktivistlik õpitehnoloogia. – Andrey’s õpimine blog to Course Blog

18.05.2019 19:32
[…] Kolmas mõostekaart […]
read more

Õpistsenaarium – Arlee blogi to Kertu Saare

18.05.2019 17:55
[…] Tegime õpistsenaariumi teise õppeainega koostöös. Selle kohase blogipostituse leiab siit: https://ksaare.wordpress.com/2019/05/16/we
read more

May 17, 2019

Situatiivne õppimine – J.I.Sikk Õpikeskkonnad ja võrgustikud to Course Blog

17.05.2019 16:17
[…] https://ifi7056.wordpress.com/2019/04/27/situatiivse-oppimise-moistekaart-2/ […]
read more

May 16, 2019

Situatiivne õppimine – Kati N to Course Blog

16.05.2019 21:37
[…] Ülesanne: https://ifi7056.wordpress.com/2019/04/27/situatiivse-oppimise-moistekaart-2/ […]
read more

ülevaade sotsiaal-konstruktivismist… – haridustehnoloogia õpingud to Course Blog

16.05.2019 20:17
[…] …õpitehnoloogia perspektiivist.  […]
read more

Sotsiaal-konstruktivistlik õpitehnoloogia – Laura R. ajaveeb to Course Blog

16.05.2019 19:53
[…] Mõistekaart. […]
read more

May 15, 2019

tiinaalasoo to Course Blog

15.05.2019 11:27
https://tiinaalasoo.wordpress.com/2019/05/15/sotsiaal-konstruktivistlik-opitehnoloogia-moistekaart/
read more

Sotsiaal-konstruktivistlik õpitehnoloogia mõistekaart – Haridustehnoloogia õpipesa to Course Blog

15.05.2019 11:25
[…] Ülesanne […]
read more

May 14, 2019

Sotsiaal-konstruktivistlik haridus – J.I.Sikk Õpikeskkonnad ja võrgustikud to Course Blog

14.05.2019 13:45
[…] https://ifi7056.wordpress.com/2019/05/03/moistekaart-sotsiaal-konstruktivistlik-opitehnoloogia/ […]
read more