Ended courses

September 19, 2011 - June 7, 2012

Kool: Paikuse Põhikool
Klass: 6A
Aine: Loodusõpetuse lõiming informaatikaga
Õppeaasta: 2011/12

Õpetajad:
Signe Lensment - informaatika ja loodusõpetus;
Maarja Tärk - loodusõpetus.

September 14, 2011 - December 31, 2011

Digital Knowledge Ecosystems

September 10, 2011 - December 22, 2011

Intelligentne arvutikasutus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi valikkursus, mille eesmärgiks on võimaldada õppuril saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.

September 8, 2011 - November 18, 2011

Kurssi Suomen kieli ja sen rakenteen opettaminen 5 op; Äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaine 25 op, HY OKL

September 7, 2011 - February 26, 2012

Traduction, rédaction et grammaire
Présentation orale
Examen avec dictionnaire

September 7, 2011 - February 29, 2012

Cours pratique de prononciation francaise
Lecture de textes et dialogues
Réécoute et correction
Chansons, films, pièces de théâtre

September 6, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 12. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 6, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 11. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 4, 2011 - June 6, 2012

Kool: Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: statsionaarne
Kursus: kunstiajalugu 10. klass

Õpetaja: Signe Lensment

September 4, 2011 - September 6, 2011

Mukakurssi EduFeedrin demoamista varten, ainoastaan.