IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - 2022

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on kujundada süsteemne arusaam õpikeskkonna rollist võrgustatud õppes ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine virtuaalsete õpikeskkondade efektiivseks loomiseks, kasutamiseks ja haldamiseks.

Enrollment for this course ended on December 4, 2022.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments