IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - 2022

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on kujundada süsteemne arusaam õpikeskkonna rollist võrgustatud õppes ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine virtuaalsete õpikeskkondade efektiivseks loomiseks, kasutamiseks ja haldamiseks.

Enrollment for this course ended on December 4, 2022.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

January 27, 2023

Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe – eksam / individuaalne töö

27.01.2023 5:26 by Dmitri O
Teema: Video tegemise looming / Meedia kursus koolis Eesmärk: õpetada tundma videokaameraid, tehnilisi parameetreid, filmima erinevaid subjekte kõikvõimalikes oludes ja tutvustada lihtsamaid videotöötlus
read more

January 22, 2023

Võrgustatud õpe

22.01.2023 23:48 by Meelis M
Asjad, mis on muutnud maailma. E-õpe, distantsõpe, tehnoloogia ülikiire areng ja COVID-19 pandeemia. Ei saa me viimasest ei üle ega ümber. On ta ju põhjustanud palju probleeme, kuid teisalt on ta aidanud kaasa ääretult palju justnimelt
read more

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

22.01.2023 20:54 by Meelis M
Kui eelnevalt vaatlesin uue generatsiooni õpihaldussüsteeme ning tundus, et sealt võiks otse liikuda kohe pigem võrgustatud õppe suunas, siis peatuks seekord hoopiski personaalsetel ja avatud õpikeskondadel. Vaataks peale mis need on ja kas
read more

Õpihaldussüsteemid: järgmise põlvkonna õpikeskkonnad

22.01.2023 1:13 by Meelis M
Keda ei huvitaks tulevik, veel ägedam, kui see on otse kui parimast ulmekirjanduse klassikast. Valisin selleks korraks mõtisklemiseks just teema, mis vaatab tulevikku. Täna kütab kirgi ikka veel e-õpe, on ta siis oma edu võtmes või vigades,
read more

January 15, 2023

Seenioride digikompetentsuse tõstmine

15.01.2023 18:12 by Piret R
Piret, Loore ja Angelina ühine töö. Meie koostatud kursus on mõeldud pigem netis askeldajadtele, kes üht-teist mõistavad ja soovivad ise edasi liikuda ning oma oskusi arendada, mitte päris algajatele. Kursuse eelduseks on oma seadmete o
read more

January 13, 2023

E-PORTFOOLIOD

13.01.2023 8:32 by Tuuli H
Valisin teiseks teemaks e-portfooliod, kuna see on huvipakkuv ja vähe tähelepanu saanud teema. 7-8 aastat tagasi õnnestus koolituse käigus teha enda esi
read more

Õpilepingu reflektsioon 

13.01.2023 1:47 by Merili M
Loengutes jäi kõlama mõte, et kursuse keskel võiks kursuse alguses kirja pandud õpilepingu üle vaadata. See polnud minu meelest kohustuslik ja kui nüüd oma õpilepingu uuesti läbi lugesin, siis näen, et olen lubanud kursuse lõpus teha
read more

Minu Õpileping

13.01.2023 0:14 by Tuuli H
Õpilepingu eesmärgid: *Esitada kõik kodutööd pidades võimalusel kinni tähtaegadest, jälgida, et kodutööd ei kuhjuks.
read more

January 12, 2023

Digipädevus

12.01.2023 23:46 by Tuuli H
Minu esimene valikteema on digipädevus. Teema on huvipakkuv, kuna otseselt seotud minu kui lasteaiaõpetaja ametiga. Üldiselt peavad õpetajad lasteaias ´ja
read more

Võrgustatud õpe

12.01.2023 22:10 by Tuuli H
Viies kodutöö võrgustatud õpe loob kujutluspildi neti kaudu õpimisest, kus lisaks õpetajale ja õppeainele mängib rolli kaasõppijatega suhtlemine. Sell
read more

January 22, 2023

Meelis M

22.01.2023 23:48
Asjad, mis on muutnud maailma. E-õpe, distantsõpe, tehnoloogia ülikiire areng ja COVID-19 pandeemia. Ei saa me viimasest ei üle ega ümber. On ta ju põhjustanud palju probleeme, kuid teisalt on
read more

Meelis M

22.01.2023 20:54
Kui eelnevalt vaatlesin uue generatsiooni õpihaldussüsteeme ning tundus, et sealt võiks otse liikuda kohe pigem võrgustatud õppe suunas, siis peatuks seekord hoopiski personaalsetel ja avatud
read more

Meelis M

22.01.2023 1:13
Keda ei huvitaks tulevik, veel ägedam, kui see on otse kui parimast ulmekirjanduse klassikast. Valisin selleks korraks mõtisklemiseks just teema, mis vaatab tulevikku. Täna kütab kirgi ikka veel
read more

December 17, 2022

aalob to Tuuli H

17.12.2022 11:21
Hea oli lugeda selle sama õpihaldussüsteemi kohta, mille kasutusele võtsime ning loodan, et nüüd on sul ka hindamise ja õpilase poolne vaade olemas ja teada kuidas see toimib.
read more

aalob to Tuuli H

17.12.2022 11:18
Sa oled hästi läbi töötanud oma materjali ja ilusti ka punktiliselt olulise välja toonud
read more

aalob to Angelina R

17.12.2022 11:12
Minu jaoks oli see teema samuti keeruline, kuna ei olnud sellest mõistest aru saanud. Sinu kokkuvõtet oli hea üle lugeda ja andis üldise ülevaate selle teema kohta. Soovitanud oleksin sulle
read more

aalob to Angelina R

17.12.2022 11:08
Ülevaade selle artikli kohta andis ka mulle sama kokkuvõtva otsuse, et me tegelikult kasutame ammu avatud materjale aga me pole seda enda jaoks lihtsalt lahti defineerinud
read more

December 13, 2022

specialedangelina to Annely R

13.12.2022 23:48
Tänan hea ülevaade eest. Eriti meeldisid Sinu mõtted seoses loetud artikliga, aitasid ka mulle paremini mõista, kuidas nö teoreetilist osa ellu viia. Sooviks uurida ka, kuu aega möödades
read more

Margit to Merje K

13.12.2022 21:36
Väga mõnus, ülevaatlik ja kergesti jälgitav kokkuvõte e-portfoolio olemusest. Tuleb enese analüüsimiseks kasutusse võtta. Leidlik lahendus!
read more

December 3, 2022

specialedangelina to Aalo B

03.12.2022 12:24
Väga hea ülevaade personaalsete ja avatud õpikeskkondade kohta. Tänu sellele, et peamised asjad oli välja toodud punktidena, oli lihtne lugeda. Sinu õpikeskkonna kardistus on lihtne lugemiseks
read more