IFI7207.DT Digitaalne õppevara 2021

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mille eesmärgiks on kujundada üliõpilastes süsteemne arusaam digiõppevara valdkonna põhiprobleemidest ja arengutest ning digitaalse õppevara otsimiseks, koostamiseks, kasutamiseks ja hindamiseks vajalikud süvendatud teadmised ja oskused.

Enrollment for this course ended on March 14, 2021.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

June 14, 2021

Raalmõtlemise video

14.06.2021 21:54 by Liina V
Stsenaarium Info kogumine raalmõtlemise kohta (definitsioon, selgitus, pildid)Esitluse koostamineZoomis harjutamin
read more

Refleksioon: Digitaalne õppevara

14.06.2021 15:35 by Liina V
Mida õppisin?Õppisin H5P interaktiivsete harjutuste loomist. Sain rohkem teada raalmõtlemisest. Õppisin koos rühmakaaslastega, kelle arusaamade kuulamine oli lisaks õppejõududele samuti oluliseks infoallikaks.Koostasim
read more

Lugemispäevik (1): õpiobjektid ja repositooriumid

14.06.2021 7:58 by Liina V
Valisin lugemispäeviku esimeseks artikliks Rodes-Paragarino, Gewerc-Barujel ja Llamas-Nistali teose Use of Repositories of Digital E
read more

Lugemispäevik (2): õppematerjalide kvaliteet

14.06.2021 2:41 by Liina V
Valisin teiseks lugemispäeviku artikliks Kay ja Knaacki artikli Assessing learning, quality and engagement in learning objects: the Learni
read more

June 13, 2021

Lugemispäevik (3): õppevideod

13.06.2021 23:05 by Liina V
Valisin lugemispäeviku kolmandaks lugemiseks Palaigeorgiu, Papadopoulou ja Kazandidisi artikli Interactive Video for Learning: A Review of Interaction Type
read more

June 6, 2021

Õpilepingu reflektsioon

06.06.2021 23:42 by Monika S
Võtan siin kokku oma tagasiside õpilepingus toodud teemadele. Selle kohta, kuidas tehniliselt õpematerjali
read more

Lugemispäevik: Õpitehnoloogia standardid

06.06.2021 23:25 by Monika S
Selle teema raames lugesin Bakhouyi et al. (2017) artiklit. Artiklis antakse ülevaade nelja põhilise organisatsiooni e-õpet puuduta
read more

Lugemispäevik: Avatud õppematerjalid

06.06.2021 19:19 by Monika S
Selle teema raames lugesin Wiley, D., & Hilton, J. L. (2018) artiklit. Artiklis käsitleti mõistete ebaselgust ja paljusust. Aut
read more

Lugemispäevik: Digitaalse õppevara kvaliteet

06.06.2021 13:23 by Monika S
Selle teema raames lugesin : Elias et al. (2020) artiklit „Quality Evaluation of Open Educational Resources“, mis andis ülevaate uu
read more

May 31, 2021

Reflektsioon

31.05.2021 10:36 by Reti T
Digitaalse õppevara kursus on olnud üsna infoküllane ja mahukas. Kursuse jooksul sain ülevaate digiõppevara valdkonnast ning sellega seotud arengusuundadest. Lisaks sain praktilisi teadmisi digitaalse õppevara otsimiseks, koostamiseks,
read more

June 15, 2021

Kristina magistriõpingud to Course Blog

15.06.2021 12:31
[…] Kursuse esimeseks individuaalseks ülesandeks on enda ajaveebi ülesseadmine ja õpilepingu koostamine. […]
read more

June 14, 2021

Lugemispäevik (1): õpiobjektid ja repositooriumid – Õpingud to Course Blog

14.06.2021 7:59
[…] lugemispäeviku esimeseks artikliks Rodes-Paragarino, Gewerc-Barujel ja Llamas-Nistali teose Use of Repositories of […]
read more

Lugemispäevik (2): õppematerjalide kvaliteet – Õpingud to Course Blog

14.06.2021 2:41
[…] teiseks lugemispäeviku artikliks Kay ja Knaacki artikli Assessing learning, quality and engagement in learning objects: […]
read more

June 13, 2021

Lugemispäevik (3): õppevideod – Õpingud to Course Blog

13.06.2021 23:05
[…] lugemispäeviku kolmandaks lugemiseks Palaigeorgiu, Papadopoulou ja Kazandidisi artikli Interactive Video for […]
read more

June 10, 2021

Lugemispäevik | Kristina magistriõpingud to Course Blog

10.06.2021 11:07
[…] Artiklid õppevideotest […] Meeld
read more

June 6, 2021

Õpilepingu reflektsioon | MS õpingud to Monika S

06.06.2021 23:43
[…] siin kokku oma tagasiside õpilepingus toodud […]
read more

May 30, 2021

Efektiivsed õppevideod: põhimõtted ja juhised videosisust õppimise maksimeerimiseks | Üks haridustehnoloog… to Course Blog

30.05.2021 22:05
[…] Video kasutamise efektiivsust õppetöös on võimalik tõsta, kui võtta arvesse järgmist kolme elementi: […]
read more

Õppijatele suunatud kvaliteedihindamise mudel LOES-S | Üks haridustehnoloog… to Course Blog

30.05.2021 17:45
[…] teadusartiklit “Assessing learning, quality and engagement in learning objects: the Learning Object Evaluatio…, mille autorid uurisid õpilasekeskset lähenemist õpiobjektide
read more

Õppijatele suunatud kvaliteedihindamise mudel LOES-S | Üks haridustehnoloog… to Course Blog

30.05.2021 17:43
[…] teadusartiklit “Assessing learning, quality and engagement in learning objects: the Learning Object Evaluatio…, mille autorid uurisid õpilasekeskset lähenemist õpiobjektide
read more

May 29, 2021

Refleksioon | Gerli Härm to

29.05.2021 15:55
[…] Õppematerjali kvaliteedi hindamismudeli koostamine […]