DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis

DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi valdkonnapõhine üldpädevuste kujunemist toetav aine, mis kuulub informaatika, infoteaduse ja matemaatika bakalaureuseõppe üleülikooliliste ainete moodulisse.

Enrollment for this course ended on December 31, 2017.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

January 9, 2018

Mida kujutab endast INFOTEADUS?

09.01.2018 21:14 by Alexander Lawrence
3. novembril toimus infotund, kus külalisloendjaks oli Sirje Virkus ning teemaks infoteadus. Loengu eesmärk oli kujundada ja süvendada teadmisi ja arusaamu sellest, mis on infoteadus. Nagu kirjeldas Sirje: infoteadus on noor teadusala, mis kerkis
read more

January 3, 2018

The WordPress.com Year in Review (and Resolutions for 2018)

03.01.2018 15:44 by Joosep Sander Juhanson
Some years go by slowly — not because they’re busier, but maybe there’s just more out there in the world to stop and notice. We hope the WordPress.com and Jetpack community offered you some of t
read more

December 25, 2017

Inimese ja arvuti interaktsioon

25.12.2017 17:46 by Sigrid Kimask
17.novembril esines meie kursusele inimese ja arvuti interaktsiooni professor David Lamas. Temaga oli kaasas meie instituudi analüütik ja doktorant Mati Mõttus, kes tutvustas kasutajakogemuse hindamise vahendeid. Mis on inimese ja arvuti in
read more

December 15, 2017

Haridustehnoloogia ja infoteadused

15.12.2017 11:08 by Mari Jürjer
Haridustehnoloogia   Haridustehnoloogia on seotud kaasaegsete õppimismeetoditega, info salvestamiseks, hoiustamiseks ja otsimiseks kasutatakse digitaalseid keskkondi. Õppimine on informatsiooni hankimine, kogumine, tead
read more

Inimese ja arvuti interaktsioon

15.12.2017 9:16 by Kurmo Andres Rootsi
17. novembril esines külalisloenguga inimese ja arvuti interaktsiooni professor David Lamas ning kasutajakogemuse hindamise vahendeid tutvustas meie instituudi analüütik ja doktorant Mati Mõttus. HCI – Human-Computer Interaction, koos
read more

December 14, 2017

Haridustehnoloogia

14.12.2017 20:50 by Robert Roos
Haridustehnoloogia on pedagooglise uurimis- ja arendustegevuste valdkond, mille aluseks on õppimise, õpetamise ja tehnoloogia vaheliste seoste ning uute õpikeskkondade terviklik käsitlemine. See on loov ja innovaatiline amet, kelle lõpeanu
read more

Matemaatikast meid ümbritsevates tehnoloogiates

14.12.2017 20:08 by Robert Roos
“Matemaatika on üks keel, ” väitis Josiah Willard Gibbs. Ta väide kõlab väga pealiskaudselt, kuid ega sellel ei olegi ühtset definitsiooni. Matemaatika on liiga suur mõiste selle defineerimiseks. Kui matemaatika oleks ülesannete
read more

December 13, 2017

Managing Your Blog On a Mobile Device

13.12.2017 18:58 by Joosep Sander Juhanson
Have you given the WordPress mobile apps a try lately? We’ve been working hard to make sure our iOS and Android apps are simple to use and have the features you need to blog right from your phone or
read more

December 10, 2017

Elektrooniliselt kirjastamine

10.12.2017 20:26 by Helina Kalbe
“Ee….okei…?” mõtles noor ja naiivne Helina selle aasta septembris, kui Hans Põldoja rääkis oma loengus, kuidas meil on vaja tema aine jaoks blogi teha ja ehk kasutame me seda veel mujal aineski. “Muus aines? Yeah
read more

December 9, 2017

Digipädevuste analüüs

09.12.2017 16:22 by Mari Jürjer
Teabe haldamine  Informatsiooni kogumine iseseisvalt on olnud tähtis osa õppimisest eriti gümnaasiumis, nt. referaatide kirjutamisel. Siinkohal on alati abiks olnud kõikvõimas Google, kust leiab peaaegu alati vajalik
read more

January 3, 2018

Mark Armstrong to Joosep Sander Juhanson

03.01.2018 15:44
Some years go by slowly — not because they’re busier, but maybe there’s just more out there in the world to stop and notice. We hope the WordPress.com and Jetpack community offered
read more

November 23, 2017

julikamaiste to Julika Maiste

23.11.2017 15:28
17. novembril käisid külalisloengut andamas professor David Lamas ja doktorant Mati Mõttus, kes tutvustasid inimese ja arvuti interaktsiooni õppesuunda. Esimesena sai sõna prof. David Lamas. Ta
read more

November 9, 2017

julikamaiste to Julika Maiste

09.11.2017 9:53
Infoteaduse akadeemilist suunda käis meile tutvustamas professor Sirje Virkus, kes on ülikooli informaatika suuna juht ja ühtlasi ka õppejõud. Alustas ta oma loengut infoteaduse, kui eriala,
read more

October 19, 2017

Hans Põldoja to Merlin Mitt

19.10.2017 18:28
Ma kahjuks ei jõudnud õigel ajal ajakava muudatusest teavitada. Kompensatsiooniks saan jagada Mardi 2014. aastal toimunud avalikku loengut “Digipööre koolis ja uus õpikäsitus”:
read more