IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Ül 4. Õpihaldussüsteemid

11.01.2019 19:52 by Kati N

Ülesande kirjeldus aine õppekeskkonnas


Tutvusin lähemalt õpikeskkonnaga Schoology. Rühmatööde käigus kasutasime õpikeskkonda ühe kursuse ülesehitamiseks.


Õpihaldussüsteemis on olemas funktsionaalsustest järgmised osad: presentatsioon, juhendamine, reflektsioon, interaktiivsed harjutused, õpitulemuste kontroll ja hindamine ning õppeprotsessi haldamine.


schoology.png


Joonis1. Schoology kuvatõmmis.


Interaktiiveid ülesandeid jaharjutusi saab lisada ka väljastpool süsteemi nt H5P-st. Nt koostasin H5P ülesande, kus tuleb leida õiged väited ning sain ülesande linkida Schoology`sse ning see avaneb Schoology sees, mitte ei eraldi lehele ehk õpilane saab mugavalt ühel lehel kõik tehtud.


h5p.png


Joonis 2. H5P kasutus Schoologys.

https://katihtm2018.wordpress.com/2019/01/11/ul-4-opihaldussusteemid/

0 comments:

Post a comment