IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Assignment 1
September 16, 2018
Postitan väikese kokkuvõtte esimestest tegevustest, mida palun teil ära teha: Registreeruge Moodle’i kasutajaks (ma ei taha siin registreerumist pikalt lahti hoida, palun tehke seda...
Assignment 2
October 7, 2018
Haridustehnoloogia ajalugu vaadates võib keskenduda kas kitsamalt arvutite kasutamisele või võtta vaatluse alla ka mittedigitaalsed tehnoloogiad nagu mehaanilised õpetamismasinad 1920ndail ja...
Assignment 3
October 21, 2018
Kui esimene teema haridustehnoloogia ajaloost oli üldiseks sissejuhatuseks tervesse magistriõppesse, siis teise teemaga jõuame me selle kursuse peamise fookuse ehk õpikeskkondade...
Assignment 4
November 4, 2018
Meie kursuse kolmandaks teemaks on õpihaldussüsteemid. Sel korral on ülesanne praktiline – palun teil katsetada ühe õpihaldussüsteemi või lihtsama virtuaalse õpikeskkonna võimalusi...
Assignment 5
November 18, 2018
Õpihaldussüsteemide teemas otsustasin ma teoreetilised lugemismaterjalid välja jätta ning ainult praktilisele osale keskenduda. Üks põhjus selleks oli see, et personaalsed õpikeskkonnad...
Assignment 6
December 2, 2018
Nutiseadmetel põhinevate õpikeskkondadega seoses kasutatakse sageli selliseid mõisteid nagu 1:1 arvutikasutus ja VOSK. 1:1 arvutikasutuse (ingl one-to-one computing) mõiste tuli kasutusele 2000....