IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Neljas teema: personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

10.01.2019 20:35 by Konstantin J

Isiklik õpikeskkond (PLE) on 20. sajandi lõpus välja töötatud atraktiivne kontseptsioon. XXI sajandi alguses.


Sellegipoolest oli PLE e-õppe valdkonnas suhteliselt uus nähtus. Pideva õppimise vajadus on tekitanud vajaduse sellise süsteemi järele, mis pakub erinevate haridusorganisatsioonide e-õppe süsteemi funktsionaalsust ja võimaldab teil säilitada teabe asjakohasust ja jagada seda teavet teiste organisatsioonide ja kasutajatega.  Inimese elu jooksul on probleemiks pidev teadmiste omandamine, kuna keskkonna ja tehnoloogia parandamine ei takista õppeprotsessi. Isikliku õpikeskkonna (PLE) eluruum hõlmab seda, mida inimene kogu elu jooksul õpib.Elukestva õppe süsteemides on saadud vastus vajadusele parandada pedagoogilisi lähenemisviise, mis nõuavad õppijalt e-õppe süsteemide kasutamist kasutaja enda kontrolli all. Mõned õpilased töötavad paremini oma õpetaja kontrolli all, kuigi virtuaalsed, ja mõned õpilased teevad paremat offline-treeningut, näiteks: mobiilsüsteemide kaudu, kodus või isegi puhkusel. Seetõttu on PLE ühe kasutaja e-õppe süsteem, kuid see võimaldab teil pääseda juurde erinevatele õppevahenditele ja võimaldada juurdepääsu teistele õpilastele ja õpetajatele, kes on kasutanud teisi PLE ja virtuaalseid õpikeskkondi (VSO). See on suurepärane võimalus avatud ja kaugõppe arendamiseks. PLE ei ole konkreetne rakendus, vaid on kombineeritud mitmesugustest igapäevaelus õppimiseks kasutatavatest vahenditest. PLE näited võivad olla isiklikud blogid, wiki artiklid.Näiteks isiklikku blogi, mida blogija säilitab, saab kasutada teiste inimestega teadmiste ja ideede jagamiseks.Praegu osutavad haridusalased teadlased tõsiasjale, et grupikoolitus on tõhusam kui individuaalne koolitus.Selle kontseptsiooniga on alustatud õpikeskkonna virtualiseerimise ajastu, mis on mitmekülgne keskkond koolituse ja hariduse jaoks. Ja infoajastu pakub paremaid lahendusi kaugõppele kui traditsiooniline klass.


Olen kaardistanud lihtsemal viisil enda süsteemi, nii õppimise kui ka töö jaoks, kus logo suurusega ka märgistasin kui palju kasutan mingit süsteemi…


my ple

https://southesteducationtechnology.wordpress.com/2019/01/10/neljas-teema-personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment