IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Haridustehnoloogia ajaloost

06.01.2019 16:18 by Konstantin J

 


Tutvusin väljapakutud materjaalidega, ja valisin põhjalikuma lugemiseks välja


Luik, P. (2004). Õpitarkvara efektiivsed karakteristikud elektrooniliste õpikute ja drillprogrammide korral.


Valisin seda esiteks oma keeleoskuste lähtudest, ja teiseks sest seal sees on infot ka haridustehnoloogia arengust ja ajaloost, kolmandaks põhjuseks on see et kavatsen luua edaspidi midagi nagu… AR-drill- programmeerimise/robootika kallakuga õpimängu. Kuna hetkel näen paljudel HEV lastel potentsiaali, aga peaks nende jaoks midagi adapteeruda, sest usun nendesse, ja nendel ka huvi olemas.


Sain loetud doktoritöö osast süstemaatilist infot haridustehnoloogia ajaloost, tuli välja et see on vanem kui ma arvasin, võib olla ainult varem pealkiri oli teistsugune. Nüüd minu pilt ajaloost palju selgem.


Oma iseseisvalt uuritud teadmisest meeldib väga suhteliselt uus suund hjutagoogika, selle printsiibid ja põhimõtted. Ning kogemustest VR ja AR kasutamisest hariduses, näitavad et kõige effektiivsemad ja loomingulised tegevused on hakatonid. Kavatsen edaspidi rakendada eeltoodud põhimõtetest, printsiibid. Et õpilased koostöös kaaslastega ja õpetajatega, saaksid võimaluse luua midagi põnevat.


Üllatav oli see et drill programmid elasid üle palju kriitikat, aga jäid ikka aktuaalsed, selle üle on mul hea meel, kuna oma õppijate sihtrühmast lähtudes, tundub et see väga sobiks.


Endale väljakutseks pean tähtsaks luua drill simulatsiooni mängu lastele kes ei loe…


Valmistun selleks juba aasta aega, usun et kui hakkan magistratuuri lõpetama võiks mul selline lõpputöö projekt olla.

https://southesteducationtechnology.wordpress.com/2019/01/06/haridustehnoloogia-ajaloost/

0 comments:

Post a comment