IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Kokkuvõtte kahest artiklist (Merrill 2007) “Task-Centered Instructional Design ” (Merrill 2002) ” A Pebble-in-the-Pond Instructional Design Model”

08.09.2018 16:46 by Konstantin J

Autor töötas välja probleemipõhised õppemudelid.


“Kivike Tiigis” baseerub Merilli poolt sõnastatud õpetamise printsiipidel:


5 esmast õpetamisprintsiipi First Principles of Instruction (Merrill 2002) 1. Ülesandekesksuse printsiip

 2. Aktiveerimisprintsiip

 3. Demonstreerimisprintsiip

 4. Rakendamisprintsiip

 5. Lõimimisprintsiip


Põhimõtte on järgmine:


Keskel on probleem — nagu vette visatud kivike,  ja iga laine on samm probleemi või ülesanne lahendamiseks.


kivike tiigis


Kasutades “Kivike-Tiigis” õppedisaini mudelit proovin selgitada meie meeskonna poolt valitud teema “Digikorrapidaja e-kursus” näitel. • Probleem/kontekst (Whole Task): võetakse eluline situatsioon – haridusasutustes  tihemini juhtuvad küberkuriteod, sellega vaja määrata koolis uut rolli pädevamatele töötajatele, — Küberšeriffi rolli. Arendada inimest kes oleks kurssis seadustest, oskaks ennetada olukordi ja üldiselt tõsta küberohutust jne. Kuna haridusasutustes ei ole tihti ressurse et väljaspoolt sellist spetsialisti tellida, ja neid on hetkel kõvasti puudu, meie asi on koostada kursus, millega sellised spetsialistid hakkaksid välja kujunema asutustes olemasolevatest kaadritest.

 • Jada — Planeerime õppimine nii et alguses on lihtsamad ülesanded ja iga sammuga lähevad nad keerulisemaks. Ja igas järgmises on elemendid eelmistest sammudest.

 • Komponendid ehk osad — Jagame osad, ehk tunnid nii et lõpuks jõuda püstitatud eesmärkideni. Analüüsime vajadusi eesmärgi täitmiseks ja sõnastatakse ülesannete sooritamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

 • Strateegia — iga alam ülesande jaoks valitakse sobiv õpetamise strateegia. Kursusel osaleja saab iga metoodika puhul rakendada olemasolevaid teadmisi ja oskusi ja õppida uusi – hetkeolukorra ja soovitud olukorra kaardistamine

 • Disain — Õppimine peaks olema mugav, effektiivne ja huvitav, lähtudes sellest üritame valida võimalukult lihne keskkond ja minimiseeride uute kontode loomist

 • Teostamine — tootmine, e-toote vormistamine – keskendume kursuse reaalsele koostamisele, ehk täidame seda sisuga.


 


Kokkuvõtte:


Arvan et selliste tüüpide mudelid on rakendatavad elu igas valdkonnas, võtsin kasutusele. Peab lihtsalt esimese sammuna valida õiget eesmärki.


 


 


Kasutatud allikad:


Laanpere, M. (2018). Õppedisaini alused. Loengute materjalid.


Merrill, D. M. (2007). Task-Centered Instructional Strategy


Merrill, D. M. (2002).  A Pebble-in-the-Pond Model For Instructional Design

https://southesteducationtechnology.wordpress.com/2018/09/08/kokkuvottekahestartiklist/

0 comments:

Post a comment