IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Viimane ülesanne

30.12.2018 19:42 by Liis M

Aine viimaseks ülesandeks on kavandada  õpikeskkonna mudel või kursus.


Kuna ma olen aineõpetaja põhikoolis siis oma õpikeskkonna kavandina olen erinevates loengutes keskendunud pigem sellele, mida ma kohe saaks ise kasutada. Ka varasemaid ülesandeid tehes olen keskendunud pigem praktilisele poolele, mida ma ise kohe kasutada saaks.


Oma töö õpikeskkonna kujundamiseks valisin seekord Microsoft tarkvara pakutavad rakendused ja keskkonna ning seda väga praktiliselt poolelt – see on midagi, mida ma oma hetke tööks püüan igaks tunniks kasutada ja toimima saada ning samuti sooviks ka kolleegidele tutvustada ja julgustada neid kasutama. Tänu kursusele vaatan aga oma püüdlusi natuke teise pilguga, ehk siis mitte enam selle külje pealt, et kuidas ühte vahendit kasutada vaid pigem kuidas selle ühe vahendiga saaks võimalikult palju ära teha.


Kursuse käigus olen tutvunud erinevate keskkondadega ja sellega, kuidas eraldiseisvaid elemente tuua kokku üheks toimivaks keskkonnaks. Saan aru, et kursus on kujundatud üliõpilastele ja mitmed kursusel tutvustatud vahendid on küll rakendatavad ka juba põhikoolis. Teades, et on olemas ka vanemaid, kes ei luba oma lastele teha nö. avalikke kontosid (midagi, mida saab kasutada ka koolivälisteks tegevusteks, nt Instagram, ilma koolipaketita Gmail jm.) siis oma keskkonna puhul keskendusin millelegi, mis oleks ühe keskkonna sees võimalikult mitmekesine.


Pakutavatest vahenditest keskne on OneNote märkmik kuhu saab õpilastele jagada nii teksti, video kui ka lihtsalt audiomaterjali. Samuti võimaldab see käsitsi märkmeid teha, kui nende tõhusamaks kasutamiseks peaks olemas olema vastavad füüsilised vahendid – graafikalaud, pliiatsiga kasutatav ekraan – puutepliiatsiga saab mõningaid märkmeid teha igasuguse puuteekraaniga ning samuti on võimalik ka mõningane joonistamine.


OneNote märkmikes saab teemade kaupa tekitada uusi märkmike ning nende alla lehekülgi infoga. Sarnane teemade kaupa liigitamine on võimalik ka näiteks Google Classroomis, Moodlis, Canvases ja muudes õpikeskkondades, seega saaks õpetaja oma töö kerge vaevaga ümber tõsta ja kasutada ka muudes õpikeskkondades. Nagu ka muudes keskkondades, on õpetajal võimalus iga õpilase märkmiku näha kuid õpilased omavahel üksteise märkmike ei näe ja koostööks saab kasutada klassi üldist märkmiku.


Lisades leheküljele video saab seda veebiversiooni ja arvutiprogrammina installitud OneNote märkmikus otse vaadata ilma näiteks YouTube linki avamata, nutirakendusel hetkel see variant ei toimi (või ei ole osanud ma seda toimima panna). Nii nagu Microsoft tarkvara puhul on õpilastele kättesaadavad Word, Excel jm rakendused, saab sama süsteemi kasutada ka Google vahendite puhul. Seega jällegi – keskkond on kergelt üle kantav ka Google vahenditele.


Microsofti eelis ehk siinkohal oleks, et kui kooli siseselt soovitakse jagada videot, dokumente, pilte siis vaikesättena on kõik see kasutatav vaid organisatsiooni siseselt. Töötades põhikoolis, kus digipädevused ei ole nii heal tasemel leian, et selline välismaailmale pigem suletud ning õpetajate poolt kontrollitud ja juhendatud keskkond oleks õpilastele (ja ka digitaalselt alustavale õpetajatele) heaks alguseks.


Sisutootmises osalevad nii õpetaja kui õpilased, selleks ettenähtud vahendite abil. Skeemil on toodid välja vahendid, millega saab õpilane kui ka õpetaja luua sisu, mida on võimalik üle kanda juba OneNote märkmikku. Video ja OneDrive võtavad siinkohal enda all kokku kõikvõimalikud foto ja video võimalused kuna kaameraid ja rakendusi, millega fotosid ja videoid saab luua on mitmeid, pigem esindavad need vahendid siin ühtseks tervikuks toomise lüli. Opiq keskkond on nii info allikaks kui ka õpetajale sisu loomiseks.


Suhtlemiseks on võimalused Outlooki meilirakendusega kui ka läbi Teamsi, kus on võimalik erinevatele õpigruppidele luua eraldi vestlused. Samuti saab ka Teamsis kasutada sama funktsiooni, mida pakub Planner – ehk siis luua ja määrata ülesandeid eri liikmetele koos tähtajaga. Ka klassi märkmikut saab alustada ja täiendada otse Teams rakenduse alt ning samuti saab jagada faile, mis salvestatakse rühmale eraldi kausta.


Tööde planeerimisel oleks abiks Planner, milles saab etappide kaupa pikemaid rühmatöid jm planeerida ning loomulikult Kalender. Planneri ja kalendiri võimalused on sarnasel kujul olemas ka Googli teenustes sellisel kujul, et õppija ise saab neid seada, õpetaja poolt määratud tähtajalisi töid saab aga ka nt Moodle keskkonnas kasutada. Siinkohal mina aga eelistaks pigem neid võimalusi, kus õpilased ise saavad oma tähtaegu seada ja muuta ning seda ideaalses olukorras just selle nimel, et õpilased arendaks oma oskust oma aega planeerida, eesmärke püstitama ja nendest kinni pidada.


Hindamise ja tagasiside saaks lahendada läbi Forms rakenduse, mis annab võimaluse luua hinnatavaid teste, kuigi päris rahul selle variandi võimalustega ma ei ole. Seega peaks siinkohal rakendama veel erinevaid võimalusi testimiseks. Küll aga saab Forms testidele anda tagasisidet. Kuigi õpetajal on võimalus läbi märkmike õpilaste arengut jälgida, lisada otse märkmikusse hindelisi ülesandeid (ka Formse saab otse märkmikusse lisada nii, et õpilane saab neid otse oma märkmikust lahendada) annab Formsi kasutamine õpetajale konkreetse ülevaate, kes ja kuidas testiga hakkama on saanud – tulemustest saab õpetaja nimelise tabeli. Tulemuste esitades on õpetajal võimalik iga vastuse juurde anda tagasiside ja tulemused saab kõigile õpilastele postitada korraga.


Tulemused kantakse E-kooli ning need on nähtavad kõigile asjaosalistele õpetajatele, õpilasele ja vanematele. Samuti saab E-Koolis anda kirjaliku tagasisidet, seada tähtajalisi ülesandeid ja jagada mõningaid faile.


Õpikeskkonna skeem oleks kokkuvõtvalt järgnev:


Keskkonnad ryhm


Seadmetest, mida õpilased kasutada saavad on olemas kooli poolt nii arvutid kui ka tahvelarvutid, samuti saavad õpilased igapäevaselt kasutada oma nutiseadmeid. Skeemis toodud vahenditest on olemas ka nutirakendused, millel on küll väiksem võimekus võrreldes arvutis kasutatavate programmidega kuid kõik tehtud tööd saab salvestada automaatselt OneDrivei ning tööd jätkata vastavalt vajadusele arvutis.


 

https://liismopib.wordpress.com/2018/12/30/viimane-ulesanne/

0 comments:

Post a comment