IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

VOSK ehk BYOD

28.12.2018 23:14 by Kaie M

Selle akronüümi taga on olukord, kus õppimisse kaasatakse oma (nuti)seade. „Võta oma seade kaasa“ või „Bring Your Own Device“ on üsna julge lahendus ajal, mil nutiseadmeid soovitakse koolides pigem vähendada kui nende kasutust soosida. Nende kasutamine eeldab eneseregulatsioonioskusi, mis igas vanuses õppijatega polegi alati iseenesest mõistetavad.


Saime viimaseks kodutööks jagada mõnda kogemust nutiseadme kaasamisest õppetöös. Soovisin seda teha Kahoot rakenduse kohta, mida aegajalt oma õpetajatöös olen kasutanud. Taustainfoks niipalju, et tegu on lihtsa ning meelelahutuslik teadmiste kontrolli või küsitluste rakendusega, millel on nii vaba kui tasulise kasutuse eeliseid. Vaja läheb:  • nutitelefoni, millega saab küsimustikku kindla PINkoodiga sisse logida

  • soovitatavalt dataprojektoriga seotud arvutit, mille sisselogitavas Kahoot-keskkonnas küsimustik ja selle autentimisPIN asub.


Valikutes on:  1. QUIZ ehk testid

  2. JUMBLE ehk valikvastuste testid

  3. DISCUSSION ehk küsimuste esitamine arvamusvahetuseks

  4. SURVEY ehk arvamusküsitlusIse olen kasutanud teste (quiz), mida saab oma äranägemise järgi luua ise või kasutada teiste õpetajate/juhendajate ning firmade (nt Kahoot, National Geographic) loodud küsimustikke. Eriti universaalsed on need võimalused võõrkeeleõpetajatele või mitme aine õpetajatele. Ise sisu luues saab määrata küsimustele vastamise aja (20-120sek) ning välised karakteristikud (nt heli, video, visuaal enda või rakenduse valikust). Üks suurim Kahooti väärtus peitub raportites – peale testi saab õigete-valede vastutuse statistika, mis mängu ajal esile ei tulegi. Nimelt põhineb Kahooti edetabel, mida küsimuste esitamise vahel kõigile kuvatakse, hoopis vastamise kiiruse + õigete vastuste tegemisel. Siin tulebki välja tuua Kahooti miinuspool. Nimelt toovad mänguhasart ning „töntsakad näpud“ sageli kaasa kogemata tehtud valikud. Ühelt poolt õpetab olema tähelepanelikum oma tegevuse suhtes, teiselt pool tekitab emotsioone – mis võivad kas pingeid maha võtta või neid juurde tekitada. Teste on võimalik teha individuaalselt või rühmaga. Uudse lisana on nupu „play“ kõrval „challenge“, mis võimaldab teha testi enda valitud kohas ja ajal (ajapiirangu lahendamiseks valib koostaja) ning siduda tulemusi õpianalüütikaga.


Rakendusel on oma toetav blogi ning sünkroonimisvõimalused Facebooki ja Twitteriga. Otsingusõna abil saab teha valikuid mitmekümne tuhande küsimustiku ja mitmekümne keelevaliku hulgast.


Alljärgnevalt mõned „snipid“ minu koostatud testist 8kl toitumisõpetuses. Üldjuhul on testi tegemine pigem tore – valitud vastuseid saab kommenteerida ning sobivuse korral kedagi esile tuua või “eriti rumalate vastuste” korral heatahtlikku huumorit kasutades parandada. Kahooti olemus soosib pigem naljavormis esitatud küsimusi ja vastuseid ning iga õpetaja peab ise tajuma, kuidas avalikud õiged-valed vastused klassiruumis vastu võetakse. Kui see tekitab pigem ebatervet kui sõbralikku võistlusmomenti, siis tasuks Kahooti vältida…
https://meikaie.wordpress.com/2018/12/28/vosk-ehk-byod/

0 comments:

Post a comment