IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

ÕPIHALDUSSÜSTEEMID

18.12.2018 1:57 by Merlin K

Valisin analüüsimiseks õpihaldussüsteemide hulgast välja eDidaktikumi. Lähenesin eDidaktikumi keskkonna vaatlusele kahe erineva nurga alt. Esiteks kaardistasin seda, mida olen kogenud ise eDidaktikumi keskkonda TLU õpingute raames kasutades. Teiseks lõin eDidaktikumi keskkonda näidiskursuse ja panin kirja oma kogemused õpetajana.


 


KOGEMUS ÕPPIJANA


Katsetatud keskkonna juures meeldis see, et …  


+ eDidaktikum on eestikeelne ja tasuta;


+ keskkonda saab sisse logida erinevalt (kasutaja tegemine, Facebook, Gmail);


+ kõik vajalikud materjalid ja vastuste postitamine on koondunud ühte kohta/keskkonda;


+ õpitulemused ja tagasiside on koondatud ühte kohta (töölauale);


+ ülesannete sooritamist ja tagasiside saamist on võimalik jälgida ning sellest on hea ülevaade;


+ ülesannete juures on kirjas tähtajad;


+ eDidaktikumis saab lugeda kaasõppijate töid, postitusi (ja nendest õppida või neid eeskujuks võtta);


+ võimalik on anda kohest tagasisidet ülesande raskusastme, aja/pingutuse ja rahulolu kohta;


+ õpilane saab ise valida, kellega ta oma tööd jagab (kas ainult õppejõuga, mõne kaasõppijaga, kõigi kaasõppijatega).


 


Ebamugav oli see, et …


– hooldustööde tõttu on vahepeal keskkond kättesaamatu;


– pilte on võimalik lisada postitusse ainult lingina, mitte pilte üles laadides (mitmel korral pildi lisamine lingiga ebaõnnestus ja ei saanud aru miks);


– faile saab lisada ainult Google Drive-st, seega tuleb esmalt fail sinna üles laadida (asjatu ajakulu, sest teatud suurusega faile võiks saada manustada ka otse).


 


Millised probleemid tekkisid?


? Esiteks mustand ei salvestu ehk kui paned kogemata akna kinni või klõpsad valele menüüle, siis on kogu kirjutatud töö kadunud ning seda pole võimalik taastada. Mulle meeldib väga kui eDidaktikumis on tulevikus sama võimalus nagu Gmailis, et pooleli jäänud postitused on ühest kindlast kohast leitavad ja nende kirjutamist saab jätkata.


? Teiseks ei kasuta õppejõud eDidaktikumi keskkonda sarnaselt. Näiteks osad koondavad vajaliku materjali failide alla, osad õppematerjali alla, osad lisavad selle lingina ülesande juurde. Tänu sellele on ka raske jälgida, mis on oluline ning kust seda leida. On hea, kui kõigile eDidaktikumis grupi loojatele töötatakse välja väike mudel/näidis, et milliseid materjale ja millise menüü alla panna tuleb. Kindlasti aitab selline ühtse struktuuri tekitamine tõsta kasutusmugavust.


? Kolmandaks on eDidaktikumi töölaual olevad täpid ja nende värv segadust tekitavad. Kõige ülemises reas on kolm suurt täppi – esitatud ülesanded (kollane), kinnitatud ülesanded (roheline) ja rahulolu ülesannetega (sinine). Samas kui tagasisidet tehtud töö kohta annab mõni õpetaja, kes pole ise ülesannet algatanud, siis muutub tema poolt vaadatud ülesande täpp mitte roheliseks, nagu esmalt eeldada võib, vaid siniseks. Suure kolme täppi järgi tähendab sinine õpilase rahulolu ülesannetega, mitte õpetaja rahulolu ülesannetega. Ühesõnaga on see värvivalik ebaloogiline. Teise õpetaja poolt ülevaadatud töö täpp peab olema teist värvi kui sinine ja lisaks võiks olla ka teistel õpetajatel võimalus õpilase ülesandeid kinnitada.


täpid


? Neljandaks võivad materjalid muutuda peale kursuse lõppu õpilasele mittekättesaadavaks.


 


Kas kasutasite/kasutaksite seda keskkonda oma õpilastega?


Kindlasti kasutaksin seda keskkonda ka oma õpilastega, sest kui seda teha eesmärgipäraselt, kindlat struktuuri järgides, siis on tegemist väga hea õpihaldussüsteemiga. Eriti meeldib mulle, et õpilased saavad üksteise postitusi näha ja sealt ideid ammutada. Lisaks on suureks plussiks see, et ülesannete tähtajad on koguaeg nähtavad ning ülesannete sooritamise protsessi (esitamist ja hindamist) on hea visuaalselt täppide näol jälgida.


 


KOGEMUS ÕPETAJANA


Katsetatud keskkonna juures meeldis see, et …  


+ kõik soovijad (tudeng, õpetaja, haridusjuht, õppejõud) saavad sinna oma grupi/kursuse luua;


+ gruppi oli väga lihtne luua, ära tuleb määrata, kas tegemist on tasemeõppe grupi, täiendõppe grupi, muu grupiga;


+ saab valida, kas tegemist on avaliku või privaatse grupiga;


+ saab valida, kas grupi staatus on aktiivne või mitteaktiivne (kas uued kasutajad saavad liituda või mitte);


+ liikmeid gruppi juurde kutsudes on võimalik neile anda ka administraatori õigused (seega ei pea kogu tööd ja haldamist üksinda ära tegema ainult üks inimene, vaid seda ülesannet on võimalik teistega jagada);


+ saab luua alagruppe, et jagada õpilastele erinevaid ülesandeid;


+ uute õppematerjalide (tekst, foto jms) lisamine on lihtne, neid saab eraldi kategoriseerida ja vajadusel teemade kaupa jaotada;


+ mugav on saada ülevaadet õpilaste esitatud töödest (õppeprotsessis osalemisest) ning anda neile tagasisidet;


+ eDidaktikum on visuaalselt minimalistlik, kõik olulised lingid/alateemad on olemas.


minu kursus


 


Ebamugav oli see, et …


– grupi loomiseks vajaliku loa saamiseks tuleb pöörduda kas telefoni teel Tiit Tammetsa poole või kirjutada soovist eDidaktikumi meiliaadressile; (Mina kirjutasin meiliaadressile ja ootasin peaaegu kaks nädalat seda, et saaksin gruppide loomiseks vajaliku loa. Samas mõned saavad loa paari minuti jooksul. Leian, et loa küsimine võiks käija läbi eDidaktikumi keskkonna ja juures võiks olla ka märge, et vastus saabub hiljemalt kolme päeva jooksul.)


– hooldustööde tõttu on vahepeal keskkond kättesaamatu;


– failide alla ei saa videoid üles laadida (toetatud on txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, rar, zip, bdoc, ddoc, cdoc, csv failitüübid);


– õppematerjali juures ei saa määrata litsentsitüüpi ehk mis tingimustel teised seda kasutada ja edasi jagada võivad (see võiks koheselt valikus olla);


– uudise, õppematerjali, järjehoidja jms lisamisel on osade väljade nimed toodud inglisekeelsetena (näiteks jääb arusaamatuks, mida tuleb sündmuse lisamisel kirjutada väljale Excerpt).


excerpt


 


Millised probleemid tekkisid?


? Failide lisamisel on olemas valik kaust, kuid kaustade süsteemi loomise võimalus puudub. Kui on väga palju faile, siis on mugavam jaotada nad teemade kaupa kaustadesse.


kaust


? Jääb arusaamatuks, miks on sündmuse või uudise puhul kategooria täitmine kohustuslik.


? Linkide nimesid pole võimalik muuta. Neid linke, mida õpetaja ei kasuta (näiteks uudised) pole võimalik ära kustutada või õpilase eest peita.


 


Kas kasutasite/kasutaksite seda keskkonda oma õpilastega?


Tõenäoliselt kasutan seda õpikeskkonda tulevikus ka oma õpilastega. Üheks võimaluseks, kuidas seda õpilastega kasutada, on õpilastel endal siia loovtöö raames näiteks mõni kursus lasta teha. Kindlasti ei tulnud põgusal katsetamisel välja veel kõik selle keskkonna eelised/puudused ja ma tahaksin neist rohkem teada saada.


 


Kolmas teema: Õpihaldussüsteemid

https://merlinkirbits.wordpress.com/2018/12/17/opihaldussusteemid/

0 comments:

Post a comment