IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

õpikeskkonnad

13.12.2018 10:52 by Kaie M

Kursuse peamine fookus on õpikeskkondadel. Meie teine kodutöö peab välja selgitama õpikeskkonna mõiste, võttes aluseks loengumaterjalid (sh M.Laanpere omad) ning H.Põldoja  soovitatud artiklid. Minu postitus hilines tähtajaks, sest lugesin läbi kõik soovitatud artiklid ning muuhulgas ka oma kursusekaaslaste teemakohased postitused. Tõepoolest- didaktika või siis uuema mõistena õppedisainist on minu suureks huviks ning pidasin vajalikuks pedagoogika põhimõistete õppe- ja õpikeskkond osas parem selgus saada.


Koolide raamdokument Riiklik Õppekava kasutab mõistet ÕPPEKESKKOND. Selle mõiste all kirjeldatakse „õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad“. Mõistet kasutatakse põhikooli ülesannete kirjelduses, õpipädevuste, õppimise käsituse ning lõimingu kontekstis. Laanpere rõhutas oma loengus, et eesliide õppe- viitab kavatsuslikule õpetamisele, õpi- aga suunava õpetamiseta õppimisele. Ka õigekeelsussõnaraamat selgitab eesliidet õppe- kuid mitte õpi-keskkond, ju nad on ajale jalgu jäänud </div><div id=https://meikaie.wordpress.com/2018/12/13/opikeskkonnad/

1 comments:

mariimaamagi to Kaie M

14.12.2018 22:51

Väga põhjalik ja huvitav lugemine.


MeeldibMeeldib

Post a comment