IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Haridustehnoloogia ja õpikeskkondade tulevik

02.12.2018 11:52 by Külli S

Horizon Report


Uue meedia konsortsium (New Media Consortium) on alates aastast 2004 andnud välja uuringu aruannet, missugused on haridust mõjutanud tehnoloogia trendid. Sisendit annab grupp eksperte. Alustati kõrghariduse trendidega, hiljem laiendati raportit. Viimastel aastatel eraldi raportid ka muuseumide ja raamatukogude kohta. Raportid 2004-2017. 2018. võttis raportite koostamise üle Educause. 2018. tehti raport siiski vaid kõrghariduse kohta. Toodud välja kolmes grupis haridust mõjutavad trendid, kõigepealt lähitulevik (1-2 aastat ), siis 3-5 aastat ning seejärel pikemaajalised 5 aastat ja rohkem. 2018. aasta raport.  3-5 aastat terndiks ennustatakse uute interdistsiplinaarsete õppevormide tekkimine, näiteks TLÜ ELU. Lisaks trendidele on aruandes iga aasta puhul toodud ka kolmes kategoorias väljakutsed –> lihtsad, keerulised ja õelad. 2018. lihtsad on digitaalne kirjaoskus, keeruline probleem on tagada digitaalne võrdsus. Õelad väljakutsed – majanduslik ja poliitiline surve, koolitajate rolli ümbermõtestamine. Uueks arenguks on tehisintellekt hariduses. Näiteks kasutamaks fototöötlustarkvara, mis kasutab tehisintellekti – https://lightroom.adobe.com/.


Viis haridust mõjutavat tehnoloogiatrendi (HITSA) Eestis on asjade internet, virtuaal- ja liitreaalsus, analüütika ja suurandmed (mis tekivad automaatselt õppijate tegevusest), tehisintellekt, turvaline digimaailm ehk digiturve. Võrreldes Horizon Reportiga on rõhk läinud liigselt tehnoloogia peale ja õpetamine on jäänud tahaplaanile.


Turvaline digimaailm – ühekordne sisselogimine ehk single sign on  – TAAT, HarID


Tehisintellekt – kas rohkem masinõpe? tehisintellekti aluseks klassifitseerimine. Masinõpe baseerub sellele, et arvutid teavad meist väga palju ning ta on selle klassifitseerinud. Sellest tulenevad soovitusalgoritmid – mis on ka üheks ohuks. Digitaalsed assistendid – Siri, Alexa. Masin kuulab ja salvestab kõike, mida digitaalsete assistentide käest küsitakse.


Analüütika ja suurandmed – hinded, uurimistööde ja loovtööde andmestik kui sisend sotsioloogilisteks uuringuteks, oht on, et kõiki andmeid saab rahaks teha, näiteks kindlustusfirmad. Haridusstatistika visuaalses keskkonnas Haridussilm.ee saab koole tulevikus võrrelda tunduvalt rohkemate näitajate alusel, mis aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust, seal on näitajad, mille alusel saab võrrelda koole taustaandmete, õppekeskkonna ja tulemuste alusel.


Asjade internet koolis – valvekaamerad ja turvasüsteem (kiipkaardid), Monsterpiano – klaver, mis koolivõrgus, müratase klassis ja õhuniiskuse seos (Väätsa). Oht: seda ei saa läbi katsetada ning ligipääsuprobleem. Suur telekomidesurve kasutusele.


 


 


 

https://eraamatukogu.wordpress.com/2018/12/02/haridustehnoloogia-ja-opikeskkondade-tulevik/

0 comments:

Post a comment