IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

5. ülesanne Innovaatiline õpilugu

01.12.2018 16:18 by Ilotana H

Viies kodutöö, valisin selleks Innovaatilise õpiloo koostamise


Erinevad nutiseadmetel põhinevad rakendused on väga oluline osa 21. sajandi koolielus. Ei ole enam õppeainet, kus ühte või teist rakendust erinevatel eesmärkidel ei rakendataks. Ka mina olen oma töösse üha rohkem ja rohkem sidunud keskkondi, milles õpilane ühendab nii üdlpädevuse, kui ka digipädevuse omandamise. Siiski muutuvad võimalused ja rakendused ajas väga kiiresti ning katsetatud ja meelepärane keskkond võib mõne aja pärast olla muutunud kujunduse ja kasutusvõimalustega ning kehvemal juhul ka tasuta keskkonnast tasuliseks muutunud. Teiseks probleemiks õpetajana näen seda, et kõiki sisukaid ja huvitavaid nutirakendusi ei jõua ise üles leida. Seega oli väga heaks avastuseks Nutirakenduste ratas. Kiire elutempo juures annab see hea ülevaate, missuguseid rakendusi üldse uurida võiks, lähtuvalt vajalikkusest. Tunnis sai arutatud ka rakenduse edasiarenduse teemal. Ühe ideena pakkusin välja, et võiks olla ka eraldi ”ratas” nooremale kooliastmele. Antud nutirakenduse ratta puhul võiks siis olla täiendusena võimalsu kombineerida ratast valikute määramise kaudu. Siiski on tehtud ära suur töö, mida kindlasti oma kolleegidele tutvustan.


Innovaatiline õpilugu: Innovaatiline õpilugu_nutirakenduste ratas_Haalen


 

https://haalen1.wordpress.com/2018/12/01/5-ulesanne-innovaatiline-opilugu/

0 comments:

Post a comment