IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Nutirakenduse ratas

01.12.2018 10:35 by Riina L

Viiendaks ülesandeks oli katsetada ühte nutirakenduse ratta rakendust.


Nutirattast valisin rakenduse  Plickers, sest olen seda rakendust korduvalt kasutanud ja mulle see väga meeldib. Rakedust saab alla laadida AppStore’st või Goolge Play’st.


Plickers1


Plickersi keskkond ei nõua õpilastel nutivahendite olemasolu, piisab kui see on olemas õpetajal ja tegelikult ei vaja isegi ka pidevat internetiühendust. Plickers on keskkond tänu millele saab koostada küsimustikke ning koguda õpilaste vastuseid QR-koodide abil. Vastuste abil saab õpetaja teada ka õpilaste eelteadmised ainest ja ka kohese tagasiside õpitust ning õpilasele on see ka hea tagasiside saamise võimaluseks.


Õpetajal on koolitunnis rakendust väga hea ja lihtne kasutada, kuid selleks peab enne tegema eeltööd. Vaja on klassigrupid ja õpilaste nimed sisestada, et hiljem oleks hea näha, kes vastasid õigesti ja kes mitte. Seejärel tuleb luua küsimused.


Kogu eelnev tegevus tuleb teha arvutis olles.


Ainetunnis läheb õpilastel vaja kindla numbriga QR-koodi, mida pöörates saab ta anda küsimustele vastused. (Nurkade juures olev number tähendab õpilase numbrit, üleval olev täht tähendab, seda millise vastuse variandi vastaja on valinud. Hetkel on selleks A)


Plickers2


Koodikaardid tuleb õpilastele printida, ja neid on maksimaalselt 63, rohemate osalejate puhul on võimalik vastata paaristööna (üks kaart kahe õppija kohta).


Pildinäited enda tunnist on siin.


Plickersi tutvustus:

https://youtu.be/bejiz2HzUz8


Mulle väga meeldib see rakenus ja ka õpilastele. Nad on alati elevil, kui juba õpetaja laual näevad koode.

https://riinaleppmaa.wordpress.com/2018/12/01/nutirakenduse-ratas/

0 comments:

Post a comment