IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Innovaatiline õpilugu

28.11.2018 12:19 by Palmi R

Valisin  nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad ülesande vastuseks teema A ja koostasin Ettevõtlusõppe tunni jaoks õpiloo. Võttes aluseks soovitatud tunnikava vormi.


Pean kiitma nii sellist ideed, kui seda vormi ja eriti muidugi nutirakenduse ratast, mida kasutanud juba mitu aastat ja proovinud ka teistele õpatajatele propageerida, kuid selle suuremast tähendusest olen alles nüüd aru saanud.


Lisaksin veel juurde, et olen väga selle poolt, et õpilased saaksid oma mobiiltelefone tunnis kasutada õppeotstarbel, sest paljud äpid ja rakendused on  mobiiliga kiiremini ja mugavamalt hallatavad, kui seda on arvutiklassis arvutiga toimetamine. Niikaua, kui igal õpilasel pole koolis oma personaalset arvutit sobib selleks ideaalselt kõikidel õpilastel juba olemasolev “taskuarvuti” seda tuleb ainult osata panna enda kasuks töötama!


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/11/21/viimane-teema-nutiseadmetel-pohinevad-opikeskkonnad/


 

https://palmiinfo.wordpress.com/2018/11/28/innovaatiline-opilugu/

0 comments:

Post a comment