IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Nutirakendused

26.11.2018 23:05 by Janita R

My Study Life


Katsetasin nutirakenduste ratta “analüüs” sektoris olevat rakendust My Study Life, mida saab väga hästi kasutada akadeemilise progressi jälgimiseks.


Rakenduses saab teha järgmisi asju:  • Määrata kuupäevaliselt akadeemilise aasta kestuse.

  • Luua igal klassile vastava objekti.

  • Panna kirja ajad, millal klass toimub. Kui klass toimub mingi teatud perioodi järel, saab ka selle märkida.

  • Rakenduses olevas kalendris saab järge pidada toimuvatel tundidel.

  • Ülesannete nimekirjas saab kirja panna kõik kodutööd ning siduda nad vastavate õppeainetega.

  • Dashboardil näeb kokkuvõtvat infot, millal on järgmine tund, millised on järgmised kodutööd ja millal toimuvad eksamid.Nutirakenduste ratas ja nutiseadmete kasutus


Nutirakendused on oluline osa meie igapäevaelust ning arvan, et nende kasutus õppetöös on eriti oluline. Seda seetõttu, et õpilased õpiksid neid efektiivsemalt ära kasutama. Kui õpilased teavad kasulikke võimalusi, mis nutiseadmed võimaldavad, on tõenäolisem, et nad kasutavad nutiseadmeid eelkõige uute teadmiste omandamisel või oma elu lihtsustamisel.


Nutirakenduste rattast leidsin mitmeid huvitavaid rakendusi, mida kindlasti õpilastega ära kasutaksin. Näiteks “Loomine” sektsioon olev Tellagami rakendus tundub hea lahendus, kuidas õpilased saaksid teha video kujul projekti ilma, et keegi oleks sunnitud otse kaamera ees olema. (Tellagami)


Kõik need rakendused on küll väga põnevad, kuid teisest küljest on ikka ja jälle natuke tüütu, et neid vahendeid nii palju on. Hea meel on näha nutirakenduste rattas näiteks selliseid platvorme nagu Tumblr ja Youtube, mida õpilased muidu kasutavad väga paljuks muuks kui õppetööks. Need olid küll toodud vaid ühes ratta sektoris, kuid reaalselt saaks juba vaid ühte neist kasutada kõigi sektorite katmiseks. See on hea võimalus võtta igapäevane asi ja muuta see kasulikumaks.


Ratta edasiarenduse osas tekkis kaks mõtet:  • Kui minna seda teed, et erinevate eesmärkide jaoks on erinevad rakendused, siis võiks sektorites olevad rakendused natuke rohkem veel ära jaotada, et oleks lihtsam orienteeruda. Näiteks kui ühes sektoris on üldised blogimisplatvormid ja väga spetsiifilise eesmärgi täitmiseks mõeldud rakendused, siis võiks nad visuaalselt vähemalt eraldada.

  • Kui minna eelnevast vastupidist teed võiks püüda võimalikult palju asju kokku koondada. Kogu rattas on täis laiali jaotatud rakendusi, mis täidavad või võivad täita väga sarnaseid eesmärke, seega tekib küsimus, miks nad on just nendesse erinevatesse sektoritesse just selliselt pandud (nt Google Keep, Evernote, Wunderlist, Outliner jm).Kasutatud allikad


Põldoja, H. Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/11/21/viimane-teema-nutiseadmetel-pohinevad-opikeskkonnad/


Nutirakenduste ratas http://haridustehnoloogia.edublogs.org/nutirakenduste-ratas/


Tellagami https://tellagami.com/

https://magistriteemad.wordpress.com/2018/11/26/nutirakendused/

0 comments:

Post a comment