IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

25.11.2018 20:18 by Johanna A

Viimane teema


Valisin nutirakenduse ratta rakendustest BlueBoti rakenduse. BlueBot rakendust saab kasutada koos BlueBot robotiga.


Avades rakenduse ilmub ekraanile pilt (joonis 1), kus on vaja valida endale meelepärane õppematt. Rakenduses on võimalik pildistada ja salvestada enda koostatud mati pilt. Enamik õppematte on võimalik saada ka Eestis asuvates robotite edasimüüjatelt.  Rakendusega on võimalik ühendada BlueBot robot ning roboti liikumist saab jälgida reaalselt eksisteerival matil. Roboti ühendamine ,Bluetoothi abil, rakendusega ei ole keeruline ning sellega saavad hakkama ka lapsed.


JJooJoonis 1.


Valides endale sobiva mängualuse, avaneb järgnev vaatepilt (joonis 2).

Antud leheküljel saab harjutada BlueBoti juhtimist. Nii kui sisestada BlueBotile käigu liigub kohe ka roboti kujutis.


Joonis 2


BlueBoti rakenduses on võimalus valida 4 erineva raskusastme vahel (joonis 3). StepByStep laadi all saab juhtida roboti jälgides kohe, kuidas robot liigub vastavalt sisestatud käikudele (joonis 4). Basic Programmingu all saab programeerida robotit sarnaselt esimesele laadile. Ainus erinevus on see, et robot ei liigu kohe vaid pärast seda kui on sisestatud käsk “GO”. Kolmandas laadis “Repeats” saab programeerida roboti kasutated algoritmi. Ei ole vaja sisestada mitut sama käsku vaid on võimalik see kordusena juurde lisada käigu enda juurde (joonis 5). Laadiga “45 Degree Turns” (Joonis 6) tuleb lisaks võimalus keerata robotit 45 kraadi. Samas jääb alles algoritmi funktsioon. Antud laadi puhul on hea see, et ülesandeks saab anda liikuda mati ühest otsast mati teise otsa kasutades võimalikult vähe samme. Silmas tuleb pidada, aga seda, et ruudu diagonaal on pikem kui ruudu küljepikkus.


Joonis 3


 


Joonis 4 Joonis 5


Joonis 6


Antud rakendus on hea esimeseks tutvumiseks robotiga BlueBot. Kõige raskem on lastel aru saada robotiga töötades see, et ei tajuta ära et robot töötab koha peal ning ei tee lisa edasi sammu. Antud rakendus aitab antud olukorda väga hästi piltlikult lahendada ja lapsed on kiire ja lihtne võimalus enda koostatud programmi parandada.


Erinevad rakenduse teevad õppimise mitmekesisemaks ja pakuvad lastele palju avastamisrõõmu. See muudab lapsed ka palju motiveeritumaks.

Kõik lapsed huvituvad nutivahenditest seega on erinevad rakendused heaks aluseks õpetamaks lastele, et nutivahendid ei ole pelgalt mängimiseks ning neid on võimalik edukalt kasutada ka õppetöös. Samas jääb lastele mulje, et tegemist on mängimisega. Nutirakenduste ratta võiks koostada ka selliselt, et see oleks kasutatav ka nooremate lastega.

https://johannaulikoolis.wordpress.com/2018/11/25/nutiseadmetel-pohinevad-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment