IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Innovaatiline õpilugu

24.11.2018 12:45 by Kertu S
Viiendaks ülesandeks valisin innovaatilise õpiloo. Kasutan õpetajana lastega tihti erinevaid IKT vahendeid, tavaliselt kasutan ülikooli õpingute ajal tutvutud või kolleegide poolt soovitatud veebilehti ja rakendusi. Üldiselt on veebilehed ja rakendused suhteliselt samad, vaid erineva ainetevahelise lõimimisega. Ise tuleb otsida uut ja huvitavat, kuid kahjuks om veebilehti ja rakendusi maailmas liiga palju ja õpetaja töö niigi … More Innovaatiline õpilugu
https://ksaare.wordpress.com/2018/11/24/innovaatiline-opilugu/

0 comments:

Post a comment