IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Innovaatiline õpilugu

21.11.2018 12:36 by Marii M

Viiendaks kodutööks valisin innovaatilise õpiloo.


Oma töös lastega (5-7) olen kasutanud õppe-ja kasvatustöös palju erinevaid IKT vahendeid ja nutirakendusi. Mitte alati ei ole need olnud vahendite ja rakenduste koha pealt lõpuni läbi mõeldud. Täites Maia Lusti poolt koostatud innovaatilse õpiloo tunnikava vormi, oli hea meel näha, kui põhjalik see on. Olin “sunnitud” läbi mõtlema ka selle, kuidas on kasutatavad äpid ja rakendused seotud minu püstitatud eesmärkidega. Leian, et see ongi selle formaadi põhiväärtus minu jaoks.


Suurimad tänud Maia Lustile konstruktiivse tagasiside eest!


https://mariimblog.files.wordpress.com/2018/11/tunnikava-2.pdf

https://mariimblog.wordpress.com/2018/11/21/innovaatiline-opilugu/

2 comments:

Rebazeke to Marii M

25.11.2018 22:51

Kohe hakkas mõte liikuma Beebottidega isegi seda lastega proovida. Tegevus on lastega teostatav ja hästiläbimõeldud, sellise tunnikava järgi saaks koheselt viia tegevuse läbi.


LikeLike

Marii to Marii M

26.11.2018 15:50

Ma viisingi selle tegevuse ise reaalselt läbi. Grupis oli ka 5-aastaseid, kes samuti nautisid protsessi.


LikeLike

Post a comment