IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

16.11.2018 15:48 by Jelena S

Neljas ülesanne: personaalsed ja avatud õpikeskkonnad


Selle postituse kirjutamiseks pidin tutvuma ühe artikliga. Valisin järgmist: Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7. Loetud aadressil http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Christian_Dalsgaard.pdf


Artiklis arutatakse sotsiaaltrakvara potentsiaalidest e-õppes ja väidetakse, et suletud õpihaldussüsteemid ei toeta sotsiaalse konstruktivistliku lähenemisviisi e-õppe vallas, seega ei toeta üliõpilaste iseseisvat õppimist. Artiklis tehakse ettepanek piirata õpihaldussüsteemide kasutamist, et hõlmata ainult haldusküsimusi.


Autori põhiidee on pakkuda õpilastele erinevaid vahendeid nende iseseisvaks tegevuseks; anda võimalus iseseisvaks tööks, mõtlemiseks, ehitamiseks ja koostööks. Hõlbustada õpilaste osalemist erinevates võrgustikes. E-õppe tegevuste toetamiseks saab kasutada sotsiaaltarkvara tööristu nagu veebipäevikud, wikid ja sotsiaalsed järjehoidjad. Samas, neid vahendeid ei arendatakse hariduslikel eesmärkidel, mis tähendab, et õppetegevuste toetamiseks on vaja välja töötada hariduslikke sotsiaaltarkvara tööristu.


Jätkuv osalemine sotsiaalsetes võrgustikes ja uute võrkude loomine annab inimestele juurdepääsu suurele hulgale inimestele ja muudele ressurssidele.


Minu arvamus on selle kohta aga skeptiline. Üks asi on see, et õppijatel olemas vaba jurdepääs õpikeskkonnale, kus sisu ja info reguleerib ja kontrollib haridusasutus või pädev inimene. Teine, nagu pakub artikli autor – rohkem keskenduda sotsiaaltarkvaral. Selge see, et sellisel kujul toetatakse õpilaste iseseisvat õppimist ja koostööd (virtuaalne koostöö). Aga mitte kõik õpilased suudavad ja tahavad õppida iseseisvalt ja julgevad avalikustada enda teadmisi, oskusi. Ühe sõnaga “Est modus in rebus” (Horatius).


Selle ülesande teine osa oli proovida visualiseerida enda õpikeskkonda. Skeemi koostamiseks kasutasin rakendust draw.io.


Kuna minu personaalne blogi ei ole eriti väliste “content’i” poolt rikastatud, on lisatud üldiselt “plugins” (provided interface). EduFeedr on “required interface” õppejõu poolt.


õpikeskkond (1)

https://haridustechnology.wordpress.com/2018/11/16/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment