IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpihaldussüsteemid

16.11.2018 14:59 by Liis M

Vastus teemale Õpihaldussusteemid.


Õpihaldussüsteem on süsteemi valimisel olin kahevahel – ühelt poolt praktiliselt õpin kasutama Microsofti tarkvara, teisalt aga kuna Office tööriistu on palju siis tundus mugavam hetkel kodutöö ära teha Google Classroom variandiga. Sai ka testõpilane lisatud.


Google Classroom on ehk hea mugav lahendus kuna lihtne on lisada otse Drive’ist dokumente, videosid, linke, esitlusi küsimustikke ning neid õpilastega jagada. Materjalidele saab juurde lisada ka kommentaare nii õpetaja kui õpilasena.


gclass 1


Teise asjana tooks välja, et loetud materjalide kohta saab kerge vaevaga lisada kontrollküsimusi. Hetkel aga, millest tunneks puudust on õige vastuse variandi määramine, seega õpetaja peab ka valikvastustega küsimused ise üle vaatama ning õpilane ei saa kohest tagasisidet, näiteks kodus õppides, kas ta sai loetust õigesti aru või ei. (Või ei leidnud ma hetkel seda funktsiooni üles.)


 


Hinnatud vastused aga saab õpetaja kerge vaevaga õpilasele avalikustada ning vajadusel ka õpilaste tulemused tabelina kätte, mille järgi on hea näiteks E-kooli hindeid kanda. Miinusena tooks siinkohal välja, et ei suutnud leida kohta, kus õpetaja saaks peale punktiskoori õpilasele tagasi saata ka kommentaare, mis valesti läks või kuidas paremini saaks. Parandus siinkohal – kohest tagasisidet ei saa õpilasele anda kui küsimus on lisatud Classroom sees, tagasisidet ja automaatset kontrollimist saab rakendada kui teha küsimustik läbi Google vormi ning lisades selle siis materjalina.


Järgmiseks tooks välja, et õpetaja saab kogu klassile või üksikutele õpilastele määrata ülesandeid ja seda koos lõpptähtajaga. Sedasi määratud ülesanded ilmuvad automaatselt õpilase kalendrisse.


gclass 3


Määratud ülesande saab lisada eraldi failina, kirjelduse lisada, kommenteerida, lisaks õpetajale, saavad ka õpilased ning seda kas privaatselt või kogu klassile. Töö lisamine käib kas lisades oma valmis kirjutatud dokumendi või luues uue.


gclass 6


Arutelude loomine klassiruumi sees on võimalik läbi avaliku küsimuse, millele kõik õpilased saavad kommentaaridega vastata ning kommenteerida omakorda teiste õpilaste kommentaare.


gclass 5


 


Kokkuvõttes on Google Classroom lahendus hea lihtne selgeks õppida ja hallata. Klassi dokumentide jaoks tekib eraldi drive kaust, dokumentide lisamine ja jagamine, ülesannete loomine on lihtsad. Lisaks saab õppetükke ja materjale jaotada teemade kaupa, et kõik oleks korras, arusaadav ja lihtne leida. Kuigi omast kogemusest on Office tööriistadel ehk natuke rohkem võimalusi ja mõned eelised, siis lihtsuse koha pealt võidab hetkel Google.

https://liismopib.wordpress.com/2018/11/16/opihaldussusteemid/

0 comments:

Post a comment