IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Neljas teema: Avatud ja personaalsed õpikeskkonnad

15.11.2018 23:51 by Ilotana H

Neljas teema: Avatud ja personaalsed õpikeskkonnad


Valisin pakutud artiklitest lugemiseks ja reflekteerimiseks Dalsgaard, C artikli.


Sotsiaalne e-õppe keskkond – lugedes antud mõistet, selgitaksin seda kui õpikeskkonda, mis võimaldab lisaks õppimisele ja õpitava omandamisele, arendada ka sotsiaalseid oskusi suhtlemise näol, annaks võimaluse luua uusi sotsiaalseid suhteid.


Lugedes antud artiklit, sain kinnitust, et sotsiaalse e-õppe keskkonna kaudu on tõepoolest võimalus luua sotsiaalseid suhteid (Downs, 2004).


Autor on toonud oma artiklis välja murekoha, et varasemalt on e-keskkonnad olnud pigem administratiivset poolt toetavad ning vähem õppijaga arvestavad. Tegelikkuses peaksid olema antud keskkonnad loodud selliselt, et õppija saaks võimalikult palju õppeprotsessis osaleda. Nõustun, et iga e-õpe sõltub valitud pedagoogilisest lähenemisest, oluline on mõista fookust, arusaamist ning kirjeldada konkreetseid tegevusi võimalikult selgelt (Dalsgaard, 2005). Õppimine peaks olema sotsiaalne ja aktiivne protsess.


E-õpe sobib hästi erinevate kursuste, eksamite, testide ja ülesannete läbiviimiseks. Sotsiaalsete e-õpikeskkondade puhul saab seda teha meeskonnana või panustades ühte lõpptulemusse, samal ajal ka suheldes.


Ka mina õppijana puutun kokku e-õpikeskkondadega, praegusel hetkel kõige aktiivsemalt just ülikoolis kasutusel olevate keskkondade kaudu, nagu eDidaktikum, kus küll vahetu kontakt puudub, kuid läbi erinevate etappide on võimalus jälgida ja teada saada, kus oma järjega olen ning mis on läinud hästi. Samuti ka wordpress blogid ehk õpikeskkond, kus kaasõpilaste tegemised innustavad ka enda tegemisi. Märkimata ei saa jätta Facebooki keskkond, kus samuti oma kursusega aktiivselt suhtleme ning just siin on märgata ja tunda otsest sotsiaalset toetust, innustamist, omavahelist koostööd.


Nõustun artiklis toodud mõttega, et hariduslikku sotsiaalset tarkvara on vaja järjepidevalt arendada, et toetada just õppe erinevaid vorme. Julgen pakkuda, et meie e-õpikute keskkond opiq, mis on seotud e-kooli ja Studiumiga, on selles suunas liikuja.


Antud artiklit lugedes sain kinnitust ka sellele, et paljud minu enesetäiendused erinevate koolituste näol, said läbitud just tänu sotsiaalsetele e-õppe keskkondadele. Vahetu tagasiside, kaaslaste tööde lugemine, analüüs, täiendav suhtlus läbi sotsiaalmeedia, õppejõu igakülgne toetus silmast-silma kohtumata jne, võimaldasid oma tegevusi planeerida, täiendada, analüüsida ning lõpuni viia.


Kaardistasin ka ülevaatlikult oma personaalsed õpikeskkonnad, millega olen rohkem kokku puutunud. Antud pilt on muutuv, kuid peegeldab hetkel aktuaalsemaid õpikeskkondi minu jaoks.


Personaalsed õpikeskkonnad – hetkel avaneb skeem lingile vajutades.


Kasutatud kirjandus:


Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2).

https://haalen1.wordpress.com/2018/11/15/neljas-teema-avatud-ja-personaalsed-opikeskkonnad/

2 comments:

Hans Põldoja to Ilotana H

17.11.2018 18:04

Sa tood oma postituses haridusliku sotsiaalse tarkvara arendamise koha peal välja uue e-õpikute keskkonna opiq.ee. Milliseid sotsiaaltarkvara võimalusi see pakub? Ma olen opiq.ee uurinud nii palju kui ilma tasulist paketti tellimata saab. Ma saan kasutusjuhendist aru, et õpetaja saab lisada õppekomplektidesse oma materjale, aga õpilase seisukohalt on võimalik ainult privaatsete märkmete ja kommentaaride lisamine materjalidele.


LikeLike

haalen1 to Ilotana H

17.11.2018 18:40

Antud keskkond nii suures mahus on üsna värske ning pidevalt toimub keskkonna ja seal oleva õppevara täiendamine. Õppijal on hetkel võimalik antud keskkonda kasutada materjalipangana, kuid samas on enamus teemade juurde lisatud teemaga seonduvad ülesanded, mis on enesekontrolli võimalusega. Lisaks saan õpetajana koostada sinna erinevat tüüpi ülesandeid, mida õpilased saavad lahendada, kas rühmatööna, kodutööna, hindelise tööna vms. Töid saab edastada ka valikuliselt, mitte kogu klassile ning nii saab õppetööd läbi viia õppijatega, kes ei saa mingil põhjusel klassiruumis viibida.


LikeLike

Post a comment