IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Neljas teema: personaalsed ja avatud keskkonnad.

14.11.2018 11:24 by Maarja K

Enne kui  valitud artiklit lugema hakkasin. Mõtlesin selle teema enda jaoks lahti. Mõned aastad tagasi oleksin ma olnud üsna kriitiline selle teema suhtes. Üllatav,kuidas mutused on muutnud ka minu mõttemaailma.


Lugesin artiklit: Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7.Dalsgaard (2006)  kes on kriitiline õpihaldussüsteemide suhtes ja pakub lahendusena välja sotsiaaltarkvara kasutamise õppimises. Millegipärast kutsus see mind lugema,et mõista, mida ta enda õigustuseks välja pakub.


Selles artiklis argumenteeritakse selle üle,kas e-õpet tuleks rakendada väljaspool õpikeskkondi ja hoopis viia õppimine veebi,mida siis kasutada eneseõppeks,probleemõppeks ja koosõppeks/koostegemisteks(rühmatööks).


Termin sotsiaalne tarkvara käib sellest artiklist pidevalt läbi: see on siis veebitööriistad,mis toetavad ja julgustavad inimesi õppima koos samal ajal säilitades personaalse kontrolli nende aja, ruumi, kohaloleku, aktiivsuse, isiku ja suhete kohta.

(Anderson 2005a, p. 4)


Artiklis puudutatakse selliseid sotsiaalse tarkvara lahendusi nagu veebiblogid,wikid,RSS tugi ja sotsiaalne märkmestamine. Sealjuures tuleks teda,et see nimekiri ei ole limiteeritud.


Blogi mõistet tean,wikist olen ka kuulnud ja kasutanud,RSS on mulle võõram ja veebis teksti markeerimist ma teinud ei ole.Küll said need mõisted/sõnad mulle selgemaks.


Õpisüsteem——–Personaalsed tööriistad:Individuaalsed  ———-Sotsiaalsed keskkonnad:

Koostöö põhised                      Koostöö                                                                                                                                                Teema sisu jagamine

Huvialade jagamine


Image result for eõpe kasutamineE-õpe saab toimuda siis tõhusalt,kui keegi alguses koordineerib seda ja aitab õpilastel järje peal püsida.


Hiljem peaks õpe toimuma selliselt:


Image result for e learning using social software


See tähendab,et õpetatakse õpilasi õppima nii,et see toimuks elukestvalt ning õpilased saaksid hakkama igapäevaselt.


Minu personaalne õpikeskkond:


 See ei ole kindlasti lõplik versioon ja  vajab mingi hetk täiendust.


Kasutatud piltide lingid:


1.pilt: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6jc6NMnor0ionS8AUIhn-YctEX07EuunDaMU7lSnxzRSBha0LcA


2.pilt: https://www.google.ee/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-hPW3vNPeAhVCfywKHdLVB5YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSocial_networking_service&psig=AOvVaw1MxCnipz8ENX55UdFAh-6q&ust=1542270679086732


Mindmapi tegemiseks kasutsin: https://app.mindmup.com


Selle ülesande link.


 


 


 


 

https://koolihoolik.wordpress.com/2018/11/14/neljas-teema-personaalsed-ja-avatud-keskkonnad/

0 comments:

Post a comment