IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

13.11.2018 21:32 by Katrin M

Võtsin lugemiseks Dalsgaard, C 2006 aastal kirjutatud artikli teemal: “Social software: E-learning beyond learning management systems.” Selle artikli puhul meeldis mulle see, et autor pakub õppimiseks välja õppijakeskset tarkvara. Sotsiaalsele e-õppele on mitmeid erinevaid definitsioone, Terry Anderson defineerib seda näiteks nii: ” veebitööriistad, mis toetavad ja julgustavad inimesi õppima koos, samas säilitades individuaalse kontrolli oma aja, ruumi, pretsessiooni, tegevuse, identiteedi ja suhete üle.”


Ta toob enda artiklis välja, et õpikeskkondi kasutakase pigem kooli administratiivseteks toiminguteks ning et see on sobilik haldamaks õppijaid, eksameid, ülesandeid, kursuste kirjeldusi, ülesandeid, teateid, õppekavasid ja kursuse materjale.


Ta toob välja, et e-õppe puhul on võimalik kasutada: foorumeid, vestlusrakendusi, failide jagamist, videokonverentse, e-portfolioid, blogisid ja wikit. Blogid on võimalik näiteks tuua kokku RSS Feediga, siis on võimalik kasutada veebi registreeritavaid järjehoidjaid, brauserisse salvestatud järjehoidja asemel.


Mul endal tekkis kohe seos ühe eelmise enda tehtud blogipostitusega, kus võrreldi erinevaid õpikeskondade tüüpe ja seal toodi välja seda, et kui varem oli keskkonnad õpetajakesksed, siis nüüd on see roll hakkanud järjest muutuma.


Võib-olla kõige olulisem aspekt kõige selle juures on see, et õppimise juures peab õppija ise leidma viisid kuidas on tema enda jaoks kõige mugavam ja parem teadmiste omandamiseks.


Praeguse kursuse raames kasutame blogisid, ühise RSS Feedi abil on võimalik tutvuda teiste kursusekaaslaste postitustega ja nii üksteiselt õppida. Samas mängib meil veel väga suurt rolli Google Drives koolitööde tegemine, mis võimaldab väga hõlpsasti kasutada seda grupitööde tegemiseks. Lisaks on veel kasutusel Edidaktikum avatud keskkond, kus me näeme üksteise postitusi. Väga oluline ongi üksteiselt õppimine ning väga huvitav on vaadata kuidas keegi teine läheneb samale ülesandele. Siin tuleb meeles pidada, et kui tutvuda mõne tööga enne enda töö alustamist, siis võib see mõjutada sinu väljundit. Aga samas võib see olla ka motiveeriv ning saad hoopis hoogu alustamiseks.


Kaardistasin ära programmid, mida kasutan enda õppetööks:


Untitled Diagram-3


Allikas: Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7


Ülesanne: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/11/06/neljas-teema-personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

https://magistrioppeajaveeb.wordpress.com/2018/11/13/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment