IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost

13.11.2018 1:48 by Tatjana A

Mina isiklikult puutusin kokku haridustehnoloogiaga 2011. aastal. Töötasin Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses kooli kodulehekülje administraatorina. Samal ajal minu sõbranna töötas haridustehnoloogina, täpsemalt – Vankeri programmi projektijuhina. Ühel hetkel sõbranna kutsus ta mind seminarile “Võrgustik võrgutab”.  Sellest algaski haridustehnoloogia avastamine minu jaoks.


P4280096 (1)

Võrgustik võrgutab “Külas hea, kodus veel parem” (28.04.2011.) Autor T.Amerhanova


Minu kõige suuremaks üllatuseks oli see, et haridustehnoloogia ajalugu on üpris vana. Sain teada, et  aastat 1959 peetakse arvutite õpiotstarbelise kasutamise algusaastaks. Varem mõtlesin haridustehnoloogiast kui pigem internetipõhist õppet. Nüüd sain aru, et kassetid, CD-d ja teised informatsiooni kandjad on samuti selle osa. Minu jaoks osutus huvitavaks see, et vaatamata sellele, et arvuteid hakati  õppimises kasutama juba rohkem kui 60 aastat tagasi, tõsteti ainult 1980ndate aastate algul küsimus õpitarkvara kvaliteedi kohta. 1980ndatel ilmusid ka esimesed standardiseeritud hindamisinstrumendid õpitarkvara jaoks. Veel hiljem hakati mõtlema sellele, et arvuti kasutamine õppeprotsessis võib mõjutada didaktika põhiprintsiipe. Olen veendunud, et sellele teemale tasuks pöörduda rohkem tähelepanu.


“”


Ülesanne


Viidatud allikad:


Luik, P. (2004). Õpitarkvara efektiivsed karakteristikud elektrooniliste õpikute ja drillprogrammide korral. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/1067


 


 

https://ivoppija.wordpress.com/2018/11/12/ulevaade-haridustehnoloogia-ajaloost/

0 comments:

Post a comment