IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

11.11.2018 17:02 by Minni P

Seekordne postitus on vastuseks ülesandele tutvuda antud teemal ühe artikliga ning luua enda õpikeskkonnast skeem.


Personaalsete õpikeskkondade areng on suuresti seotud Web 2.0 arenguga – tekkinud on lihtsad viisid luua, jagada ja koos teha kasutades blogisid, wikisid, sotsiaalseid võrgustikke ja taskuhäälinguid. Kui enne oli õpetajate peamiseks mureks see, et polnud piisavalt võimalusi kasutada õpetamisel tehnoloogiat, siis üsna kiirelt on jõudnud kätte aeg, kus õpetajate mureks on leida suure valiku ja erineva kättesaadavusega vahendite hulgast parim võimalik. Selleks on õpetajatel vaja uusi oskusi võrreldes varasemaga  (Couros, 2010).


A. Courosi artiklis “Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning” kirjeldati ühes konkreetses õpikeskkonnas toimunud õpiprotsessi. Antud õpikeskkonna loomisel kasutati avatud õpetamismeetodeid ja personaalseid õpivõrke, mille kaudu õppijad said koostöös uurida, arutleda ja luua uusi audentseid ning jätkusuutlikke teadmiste võrgustikke (Couros, 2010).


Personaalset õpivõrgustikku luues ja kasutades on oluline mõista ja osata kasutada sotsiaalmeediat (Couros, 2010).


Loetud artikkel oli huvitav, kuna kirjeldatud oli seda ka õpetaja perspektiivist – alates sellest, mida õpetaja peaks teadma ja oskama, kuidas valida õiget õpikeskkonda (kirjeldatud oli ka olukordi, kus esmalt valitud keskkond end ei õigustanud ja see vahetati teise vastu välja), metoodika valikut jne. Minu jaoks oli seda kõike põnev lugeda. Ka pani see mõtlema sellele, kuidas enda õpikeskkonda võiks laiendada nii isiklikus plaanis, kui õpingutega seotult.


Minu personaalne õpivõrgustik sai selline.


Personaalne õpivõrgustik.png


 


Couros, A. (2010). Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning. G. Veletsianos (toim), Emerging Technologies in Distance Education (lk 109–128). Athabasca University Press. Loetud aadressil http://www.aupress.ca/books/120177/ebook/06_Veletsianos_2010-Emerging_Technologies_in_Distance_Education.pdf

https://minnipaap.wordpress.com/2018/11/11/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

2 comments:

mariimaamagi to Minni P

11.11.2018 17:39

Väga meeldis Sinu põhjalik õpivõrgustiku skeem!


LikeLike

Hans Põldoja to Minni P

17.11.2018 19:57

Ma tahan ka Su õpivõrgustiku skeemi kiita. Oled lisaks vahenditele ka oma personaalsesse õpivõrgustikku kuuluvad inimesed välja toonud!


LikeLike

Post a comment