IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Personaalsed õpikeskkonnad

10.11.2018 21:54 by Piret R

Tutvusin personaalsete õpikeskkondade teemaga lugemiseks soovitatud A.Couros’e 2010.a kirjutise “Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning” kaudu.


Autor kirjeldab siin oma kogemust e-kursuse loomisest Regina Ülikoolis ning jõuab teemat käsitledes soovitusteni, kuidas luua personaalne õpikeskkond ning milline on vahe õpikeskkonna ja õpivõrgustiku vahel. Oma mõtete näitena kasutab ta õpetaja elukutset.


Igaühel meist on oma õpikeskkond, kust me hangime oma teadmisi, mida me igapäeävaselt kasutame. Palju suurema hulga teadmiste omanikuks saaksime aga, kui seaksime sisse ka oma õpivõrgustiku, s.t hangiksime infot kõikidest võimalikest allikatest, mis (veebi kaudu) on kättesaadavad ning panustaksime ka ise oma kogemuse jagamisega õpivõrgustikesse. Samasuguseid võrgustikke saavad aidata õpetajad luua ka oma õpilastel, nagu tõi Couros välja oma artiklis. Ta avas ülikooli ametliku kursuse ja inimestele väljastpoolt ülikooli ja jälgis rahulolevalt, kuidas üliõpilastel tekkisid suhtlusringkonnad vastavalt ühistele huvidele.


Olen ise ka osalenud Ülikoolide avalikel veebikursustel, kuid nendes


Usun, et minu personaalne õpikeskkond on üsna tavaline – piirdudes vaid kõige ligipääsetavama materjali otsinguga ning minimaalse koogemuste vahetamisega sama valdkonna inimestega.


 


Capture2Nagu viitas loetud artklis Couros, võimaldab veeb 2.0 tohutut pagasit erinevaid keskkondi, et ennast infoga kursis hoida ning tekitada enda ümber kogukond samade huvidega inimestest. Ma hindan kõrgelt neid inimesi, kes jõuavad oma kogemusi erinevaid vahendeid kasutades jagada. Kindlasti võiksin ka ise sellega rohkem tegeleda. Ütles ka Couros, et kuigi õpivõrgustiku loomine võtab märkimisväärse aja, teenib selle aja kiirelt tagasi õppides teiste kogemustest ning leides uusi lahendusi, mida oma töös kasutada.


Kasutatud artikkel:


Couros, A. (2010). Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning. G. Veletsianos (toim), Emerging Technologies in Distance Education (lk 109–128). Athabasca University Press. Loetud aadressil http://www.aupress.ca/books/120177/ebook/06_Veletsianos_2010-Emerging_Technologies_in_Distance_Education.pdf


Viide kursuse ülesandele: https://opikeskkonnad.wordpress.com/category/ulesanded/

https://magistriopepiret.wordpress.com/2018/11/10/personaalsed-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment