IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

10.11.2018 21:05 by Erik V

Tutvusin Christian Dalsgaardi (2006) artikliga “Social software: E-learning beyond learning management systems”. Antud artikli valikul sai määravaks sõna “social” – inimene on sotsiaalne loom ning ustest-akendest trügivad sisse blogid, foorumid, messengeridmedia sharing, võrgustikud. Ühesõnaga on kõik meie ümber muutumas selliseks, et saaksime kõike pidevalt jagada ja samas ka teistepoolt jagatavat tarbida. Artikkel on aastast 2006, mis teeb selle isiklikult minujaoks veelgi huvitavamaks, kuna antud ajal tekkisid esimesed tõsised kontaktid erinevate õpikeskkondadega, seoses ülikooliga.


Kui pöörduksin selle artikli taustal meie hetkelise kursuse poole, siis on hea näide kohe võtta. Nimelt aktiveeriti meie kursuse poolt kohe alguses ühine kodutööde tabel. Meenutab see mingilmääral algelist õpimärkide süsteemi – kui mingi töö tehtud, saad omale “linnukese” kirja – aga samas on sellel ka suurem mõju. Väga hea ülevaade on sellest, kelle poole mõne oma küsimusega pöörduda. Lisaks on seal nimekiri tehtavatest töödest.


Viimasel ajal on Facebook muutunud minujaoks üha rohkem ja rohkem õpingute ja enesetäiendamise keskkonnaks, kui piltide jagamise ja teiste lugude lugemise keskkonnaks. Uute kontaktide ning huvigruppide leidmisel on antud keskkonnal tohutu võim. Olgu selleks siis mõne tuttava sõnavõtt mõnes grupis, mis minu uudistevoos ilmub, ühiste huvidega inimeste grupis tehtud postitus, isegi mõni Facebooki poolt tehtud reklaam või soovitus on mõnikord täiesti asjalikuks osutunud. Lisaks siis veel “meeldivaks” märgitud lehtede postitused. Teine möödapääsmatu asi on suhtlus antud keskkonnas. Ükskõik, milline järjekordne grupitöö määratakse, siis esimene lause on:”Teen FB’s chati ja lisan teid sinna”. Aga tänu sellele on grupil väga lihtne ja mugav viis suhtluseks ning failide vahetuseks.


Tänu Google Drive esiletõusuga on kirjalike tööde ühiskirjutamine saanud uue hingamise. Mäletan, kuidas kunagi sai piinliku täpsusega materjal ära jagatud ja kokkulepitud kuupäevaks see kellelegi saadetud, kes siis kõik selle pidi kokku panema. Kõikidel liikmetel on ligipääs materjalile pidevalt olemas ning võimalus muuta enda ja teiste teksti.


Isiklikul tasemel tooksin välja kõikvõimalikud foorumid, sotsiaalmeedia platvormid ja blogid. Isegi kui need ei haaku otseselt õpitava teemaga või kui nende eesmärk on puhtalt meelelahutus, siis üldjuhul on alati neis ikkagi olemas mingi väike alamfoorum, nimega “Üldine loba” või “General chatter“. Ning sealt alt leiab väga tihti puhast kulda – väga huvitavaid teemapüstitusi veel huvitavamate vastustega. Kindlasti tuleks antud keskkondades esitatud infosse suhtuda kriitiliselt, aga huvi tekkides olen tihti hakanud antud teema kohta edasi uurima ning sellesse rohkem süvenema.


Seega, sotsiaalse tarkvara erinevad alaliigid ei piirdu vaid armaste kiisu- ja toidupiltidega. Need keskkonnad on moodustunud inimeste poolt ning nemad ongi õppimise juures tohutu ressurss.


Allpool on esitatud autori personaalse õpikeskkonna lihtsakoeline jaotus.


opekeskkond
Personaalse õpikeskkonna jaotus

 


 


Tekitasin kolm alajaotus: koostöö, ideed & info ning vahendid & soft. Koostöö alla kogusin kokku peamised vahendid, mis on minu õpingute kestel vajalikud suhtlemise, koostöö ning isikutevahelise failijagamise jaoks. Ideed & info hoiavad endas allikaid, mida külastan igapäevaselt korduvalt. Võivad tunduda pigem meelelahutuslikud (9gag, reddit, youtube), kuid antud keskkondades olen teinud endajaoks jäigad valikud ainult teemade kohta, mis mulle reaalselt huvi pakuvad ja midagi mulle pakuvad. Vahendid & soft peaks olema enesestmõistetav. Seal märgitud veebiaadress – alternativeto.net – on hindamatu väärtusega. Arvan, et ei jõua kokku lugeda erinevaid programme, mis olen antud keskkonnast leidnud. Tegu on kasutajate soovitusel põhineva platvormiga, mis pakub erinevatele programmidele alternatiive. Väga hea koht leida mõnele kallile (nt. Adobe Photoshop) programmile vabavaraline asendus.


 


Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7. Loetud aadressil http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Christian_Dalsgaard.pdf
https://ifiom.wordpress.com/2018/11/10/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

1 comments:

Hans Põldoja to Erik V

17.11.2018 22:41

AlternativeTo on hea keskkond, aga ma ise kasutan sageli kiirema lahendusena hoopis Google’i päringut stiilis “photoshop vs”. Kui AlternativeTo annab sageli kümneid tulemusi, siis Google pakub ca 5 kõige sagedamini otsitavad Photoshopi vms alternatiivi.


LikeLike

Post a comment