IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Canvas LMS tutvustus

04.11.2018 9:14 by Hasso T

Tegin esmatutvuse Canvas õppeinfosüsteemiga – tegin tasuta konto Canvase majutusse ning paigaldasin Androidi äpid. Mul on hetkel koolis anda ainult üks kursus, mis jaguneb 50/50 kontakttundide ja iseseisva töö vahel. Testimiseks sisestasin selle ajakava ja natuke materjale Canvasesse ning üritasin loogikas kokkupuutepunkte leida.


Canvase rõhuasetused paistavad olevat väga tugevalt online koostöö ja hindamise juures. Esimese jaoks on saadaval põhimõtteliselt kogu spekter kommunikatsiooniks – vestlused reaalajas (Chat), e-posti asendus (Conversations), foorumid (Discussions), konverentsid (Conferences) ning koostöö (Collaboraions). Viimane neist on realiseeritud Google Docs või Office365 integratsioonina – kõigil koos dokumente loovate/muutvate kontod peavad olema siis vastavalt Google või Office365 kontodega olema seotud. See on muidugi kahe otsaga asi – ühest küljest pole jalgratast leiutama hakata, teisest küljest sunnib kasutajad keskkondadesse, milles nad muidu igapäevaselt ei tegutse.


Hindamiseks paistavad samuti olevat kõik vahendid olemas kuni selleni välja, et tudengid saavad oma punktide/hinnetega hüpoteetilisi arvutusi teha (What-If Grades) – „mis hinde ma kokku saaks, kui ma need tööd teeks sellistele hinnetele?“. Õpetajatele pakub Canvas nii lihtsaid hindamisvahendeid (sh ka õppemärkide süsteem Badgr) kui ka päris keerulist analüütikat hindamaks näiteks missugused õpilased riskivad mahajäämusega. Hindamise juures on kindlasti oluline ka, et Canvas võimaldab väga lihtsalt ja kiirelt teste ja küsitlusi luua.


Kõik see koostöö ja hindamine keerleb päris korralike kalendri- ja ajakava vahendite ümber. Silma jäid veel gruppide loomise võimalused ning päris mitmed integratsioonivõimalused avatud standarditega nagu RSS, iCal, Badgr jms.


Päris korralikud paistavad olevat ka infovahetuse võimalused teiste süsteemidega. Materjale on võimalik importida tosinast muust süsteemist (sh Moodle), samuti hinnete ja isikuandmete liigutamine Canvasesse ja tagasi. Üles loetletud integratsioonide enamus ei ütle mulle siiski midagi ning kiire guugeldamine näitas, et valdavalt on tegemist ilmselt USA spetsiifiliste infosüsteemidega.


Kuigi võimalusi on Canvases päris palju, tuleb tähele panna, et Canvas pole modulaarne õpiinfosüsteem. Kuigi on olemas integratsioonivõimalused väliste süsteemidega, ei ole võimalust nt standardset hinnete haldamise moodulit teise vastu välja vahetada ega isegi lihtsalt välja lülitada. See võib olla muidugi nii pluss kui ka miinus. Õpetajatele, kes harjunud muu süsteemi loogikaga või harjunud oma süsteemi looma, peaks Canvast kasutades kindlasti ümber harjuma. Kuid teisest küljest välistavad olulise osa segadusest, mida liiga palju vabadusi pakkuvad süsteemid tekitada võivad. Canvas on päris loogiline, ja kuigi sa pead kohandama oma kursust pigem selle järgi (Canvas ei kohane kuigivõrd sinu järgi), on arendajad loogilise kasutuskogemuse kallal kõvasti vaeva näinud ning ma ei näe, et see oleks suur probleem.


Olulise asjana tuleb märkida ka seda, et kuigi rakenduse ülesehitus on loogiline, kaustajamugavus kaugelt üle keskmise jne, ei ole tegemist asjaga, mille sa võtad ja lihtsalt kasutad. Edukas kasutamine eeldab, et sa oled vähemalt terminoloogiaga ennast kurssi viinud ning läbi lugenud “Canvas Basics Guide” juhendi. Dokumentatsioon on Canvasel väga korralik ja väga abiks.


Canvase baassüsteem on avatud tarkvara ning igaüks võib selle enda serverisse paigaldada. Canvast arendav firma (Instructure) pakub Canvast pilveteenusena ning tasulisi lisavõimalusi sinna juurde. Testimiseks saab kasutada tasuta kontot, kuid kuna sellega saab andmete talletamiseks ainult 50MB, pole see praktiliseks tööks väga kasutatav. Tasulise teenuse hindu avalikustatud ei ole ja igale kliendile lähenetakse individuaalselt. Praktikas tähendab see enamasti seda, et raha küsitakse näo järgi ja kuna meie haridussüsteemis liigub raha “pisut” vähem kui USA-s, kipuvad selliste teenuste hinnad jääma meie jaoks kaugelt liiga kõrgeks.


Jääb üle veel enda serverisse paigaldamine, kuid see pole ka päris triviaalne ülesanne. Eelkõige on probleem selles, et tegemist pole mitte meil levinud LAMP või Java rakendusega, vaid Ruby rakendusega, mis eelistab andmete hoidmist Postgres andmebaasis. Kummagagi neist pole Eesti IT inimestel ja teenusepakkujatel eriti kogemust nii et ka see pole lihtne ülesanne.


Kokkuvõtvalt – Canvas on väga hea kasutuskogemusega kaasaegne rakendus, samas mitte modulaarne (mis võib olla nii miinus kui ka pluss) ja suhteliselt eksootilisel platvormil, mis kindlasti takistab oluliselt selle praktilist kasutusele võtmist Eestis.

https://blog.ifiom.ee/opikeskkonnad/canvas-lms-tutvustus/

0 comments:

Post a comment