IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpihaldussüsteem: Moodle

01.11.2018 16:57 by Annika A

Kirjeldan enda kogemusi Moodle keskkonnas, kuid analüüsin seda õppija poolt vaadates, kuna pole otseselt veel õpetaja rolli sattunud.


Esmakordselt puutusin kokku Moodlega gümnaasiumi lõpuklassides, sel ajal oli vaid ühiskonna tunni materjalid seal üleval ning samuti koduseid töid võis esitada sinna, mitte saata õpetajale meili peale. Sel ajal oli veel Moodle uuenemata ning võrreldes praegusega mitmeid kordi keerulisem. Noorsootööd õppima minnes olid juba kõik ained kolinud Moodlesse, mis oli väga mugav.


PLUSSID  • Kõik materjalid, kodused ülesanded ning tööde esitamine on ühes ja samas kohas

  • Õpetaja saab anda samasse keskkonda tagasisidet ning hinde tööle

  • Kodused ülesanded näitavad, kui kaua on veel aega töö esitamiseks

  • Ühised arutelu võimalused

  • Saab näha kokkuvõtvalt kõikide kursuste hindeid/tagasisideid

  • Eesti keelne

  • Teadete saatmine


MIINUSED  • Kohustuslik sisselogimine (paljud kursakaaslased unustasid tihti enda kasutajatunnuseid/paroole) – ehk autentimine võiks olla google põhine

  • Vanadest kursustest ei saa lahkuda, ehk kui kasutada mitu aastat järjest enda isiklikku Moodle kontot, siis töölaud kuvab ka kõige esimesi kursuseid

  • Kursused võiksid olla tähestikulises järjekorras, sest kui on juba üle 10 kursuse, on keeruline orienteeruda


Kas kasutaksin seda keskkonda oma õpilastega? – KINDLASTI </div><div id=https://aann1ka.wordpress.com/2018/11/01/opihaldussusteem/

1 comments:

sigridiblogi to Annika A

03.11.2018 22:19

Kenasti välja toodud plussid ja miinused. Miinuste osas olen nõus, tüütu on näha kursusi, mis on juba läbitud ja neid ise eemaldada kuidagi ei saa. Mul praegu TÜ Moodles olukord, kus praegu toimuv kursus liikus mingil hetkel “Tulevased” kursused alla

Post a comment