IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

mis on SCHOOLOGY?

28.10.2018 19:33 by Kaie M

Sissejuhatuseks jagan hea ülevaate õpihaldussüsteemide ajatelge, milles näeb ülevaatliku visuaali abiga trende ning turuolukorda. On näha Moodle´it (mille kaalukus kahaneb) ja nt Canvas´d (mille osa suureneb). Mina keskendusin palju kiidetud Schoology (uus tulija) õpihaldussüsteemi uurimisele.



allikas: Hill, 2017


UUS MULJE


“Ameerika mäed” kodutööga Schoology õpihaldussüsteemist kirjeldab väga hästi seda, mida õpingute käigus kogenud olen. Hulljulget otsust tulla õppima (arvuti on ju mu igapäevane töövahend) kuni tõelise madalseisuni, et olen üks rumalamaid ja aeglasemaid IKT kasutajaid mida sel kursusel nähtud on… Ju on tõde kusagil vahepeal.


Kui poleks olnud kaaslasi (viitan neile allpool) kes Schoology kasutamisega hästi hakkama poleks saanud ja blogipostitusi, mida Schoology rohkelt toeks pakub, siis oleks mul siiani tunne, et see oli tobe kodutöö – ei pea ju kõiki maailma rakendusi tundma, kui on ka omamaiseid, mida kokkuleppeliselt kasutame. Ja selle mõttekäigu vastukäik ongi kogemus, et tuleb! Tuleb sundida end mugavusest välja ning pusida senikaua, kuni uus arusaadavamaks saab. Õppimisolukord annab selleks võimaluse (loe: sunduse), õpetajatöö võibolla mitte nii väga…


Tänase seisuga näen ka mina Schoology keskkonda töövahendina, mida õpetajana proovida. Reaalne võimalus selleks tekib alles peale kursuse lõppu. Loodan kasulikele kogemustele, isegi kui Schoology kasutamine erandiks jääb… olen ikkagi sõltuv võrgustikest ja haldussüsteemidest, millega minu kool ennast siduda on otsustanud. Näiteks ekool ja selle võimaluste tundmine </div><div id=https://meikaie.wordpress.com/2018/10/28/mis-on-schoology/

0 comments:

Post a comment