IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Kolmas teema: Õpihaldussüsteemid

28.10.2018 16:13 by Ilotana H

Kolmas teema: Õpihaldussüsteemid (virtuaalsed õpihaldussüsteemid ja õpikeskkonnad).


Virtuaalne õpikeskkond https://socrative.com/


Valisin analüüsimiseks virtuaalse õpikeskkonna socrative just seetõttu, et antud keskkond sobib igas vanuses õppijale. Õpikeskkonnas on õpetajal võimalus luua oma tööruum, kuhu talletatakse kõik õpetaja enda poolt loodud materjalid, samuti on võimalus liita juurde ka teiste koostatud materjale.


Keskkonnas on võimalik luua kolme tüüpi ülesandeid ja harjutusi – valikvastused, õige/vale vastused, lühike kirjeldav vastus. Tulemuste analüüsimisel teeb töö ära arvuti, mis on suureks abiks õpetajale. Lõhivastuste/kirjeldava vastuse puhul peab õpetaja siiski vastused üle vaatama. Veel meeldib antud keskkonna puhul see, et varem valminud ülesandeid on võimalik täiendada ja muuta õpetajale endale sobival hetkel.Joonis 1. Näide keskkonna töölauast.Joonis 2. Õpilaste vastuste tagasiside ja kokkuvõte.Joonis 3. Näide valikvastusega küsimuse kohta.


Midagi keerulist ja ebamugavat antud keskkonna juures minu arvates ei ole. Kasutajakonto peab olema vaid õpetajal, õpilased saavad äpile vajutades tahvlis avada keskkonna ning lisada õpetaja poolt edastatud ruumi numbri ja oma nime. Samuti on võimalik keskkonda kasutada mobiilis ja arvutis.


Kindlasti kasutan antud õpikeskkonda oma õpilastega nii sel aastal (1. klass), kui ka edaspidi. Huvitav on ka ise õppijana olla rollis, kus saan antud keskkonna kaudu vastuseid anda. See kinnitab, et socrative õpikeskkond sobib igas vanuses ja erineva tausta ja teadmistega õppijatele.


NB! Hetkel olen end kurssi viimas ka opiq.ee  e-õpikute õpikeskkonnaga, kus materjali haldamine ja keskkonna administreerimine on väga lihtsalt ja loogiliselt üles ehitatud. Pisut lähemalt vajab uurimis õpiülesannete loomine, edastamine, tagasisidestamine.


 


 


 

https://haalen1.wordpress.com/2018/10/28/kolmas-teema-opihaldussusteemid/

0 comments:

Post a comment