IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Google Classroom

27.10.2018 19:24 by Minni P

Seekordne postitus on vastuseks ülesandele, katsetada ühte õpihaldussüsteemi või virtuaalset õpikeskkonda. Mina valisin selleks Google Classroomi, mis on kõigile Google’i kasutajatele kättesaadav ja osaks Google for Education paketist.


Google’i klassiruumis saavad kõik kasutajad ise luua omale meelepärase klassi või kursuse, olla selle juhendajaks ja kutsuda enda kursusega liituma õpilasi. Kursuse keskkonda luues on võimalik kasutada kõiki Google’i võimalusi – linkida kursust, kasutada Drive’i, lisada arvutist materjale, Youtube videosid jne. Võimalusi on palju ning nii saab iga kursus olla omanäoline ja vastavuses õpetaja ning õppijatega ja õpetatava teemaga.


loomine.png


Heale õpikeskkonnale kohaselt saab mugavalt kontrollida õppijate teadmisi ning teemast arusaamist – selleks saab seada õpilastele koduseid ülesandeid, koostada küsimustikke/teste, laadida üles erinevadi lisamaterjale. Igal neist on veel omakorda täiendavad lisavõimalused – millal ülesanne avaldatakse, kuidas õpilased vastavad jne.


kuidas lisada.png


Loomulikult on ülevaatlikult ja vajadusel detailseltki võimalik hoida silma peal õppijate edusammudel, esitatud kodutöödel, vestelda terve kursusega korraga või üksiku(te) õpilastega.


Ka õpilasena on Classroomi kasutamine lihtne ja mugav, kui on olemas varasem kogemus Google’i keskkonnaga. Paljud võimalused, mis on õpetajal, on ka õpilasel. Õpilane saab tutvuda materjalidega, esitada kodutõid ja vastata testidele. Jällegi saab vastustena kasutada linke, Drive’i, Youtube jne. Samuti on õpilasel võimalik hoida silma peal oma edenemisel, seatud tähtaegadel ning saadud hinnetel.


õpilase vaade.png


õpilase ülevaade.png


Samuti on õpilasel võimalik hoida silma peal oma edenemisel, seatud tähtaegadel ning saadud hinnetel.


Google Classroomi juures meeldib mulle selle kasutajasõbralikkus – kõik funktsioonid on kergesti leitavad, loogilised ja Google kasutajale tuttavad. Samuti on nendega kaetud minu meelest enamus õpetajate ja õppijate vajadustest. Õpetaja saab ehitada kursuse valmis oma tempos, seada erinevaid teemaplokke ja nende õpilasele kättesaadavaks muutumist ajastada.


Suureks plussiks on seegi, et Classroom on kasutatav nii arvutis, tahvlis kui telefonis. Classroomi saab sünkroniseerida enda Google’i kalendriga. Nii teab õpetaja, tähtaegu seada ja õpilane, millal neid täita on vaja.


Classroomi juures võib segavaks muutuda see, et kõik on seotud Googli teenustega – Googli konto, Gmail, Drive, Docs jne. Samuti saadetakse automaatselt iga uuenduse, muutuse ja muu toimingu kohta kursuse loojale pidevalt teateid. Samas on Google’is ka sellele mõeldud. Seadete alt saab mugavalt seadistada, mille kohta teateid postkasti vajatakse ja mille kohta mitte. Kuigi Drive on suhteliselt mahukas, võib sinna loodav kaust muutuda ootamatuks segavaks faktoriks.


Kokkuvõtteks julgen väita, et Google Classroom on ohtrate võimalustega ning kasutajale mugav keskkond, kuhu luua põnev, multifunktsionaalne ja omanäoline õpikeskkond.


 


 

https://minnipaap.wordpress.com/2018/10/27/google-classroom/

0 comments:

Post a comment