IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid

27.10.2018 14:07 by Erik V

Kirjeldan antud postituses oma kogemusi stuudiumi keskkonnas. Olles seda kasutanud 1 õppeaasta, hakkavad head ja vead paremini minujaoks esile tõusma.


Mis esimesel kasutamisel stuudiumis silma hakkas? Lihtsus ja minimalism. Kuna saame igapäevaselt väga palju infot visuaalselt, kehtib hästi reegel “less is more”. Sisse logides kuvatakse vaid oluline ning sedagi küllaltki kompaktselt ning mugavalt. Puuduvad igasugused värvilised nupud, pildikesed jms häirivad elemendid. Värvipalett tekitab omavahel meeldiva koosluse, mida ei ole raske vaadata.


capture.png
Ülemine tööriba ning päevikute loetelu.

capture1.png
“Muu” sektsioon – harvemini kasutatavad valikud. Võimalik kiiresti leida ka, kui klõpsata üleval vasakul päevikute kõrval “Muu”.

Võtame ette esimese tähtsa asja, mida õppeaasta alguses teha – päeviku loomine. Kui ei ole erinevaid mööndusi (rühmad, ainult teatud õpilased vms.), siis saab selle tehtud 4 klõpsuga. Loo uus päevik -> õppeaine (valid oma õppeaine) -> valid klassi(d) -> salvesta päevik. Olles nimekirjast valinud klassi/õpilased, tekib juurde võimalus antud komplektist valida vaid teatud õpilased.


Capture2
Päeviku loomine (alt paremalt nurgast on välja jäänud “Salvesta päevik” nupp).

Päevikud loodud, siis saame vaadata päeviku vaadet. Vaikimisi on valitud ülemiselt ribalt “hinded”. “Tundide nimekiri” annab ette nimekirja tundidest, nende toimumise kuupäevadest ja sisust. “Puudumiste arv” ülevaate õpilaste puudumistest. “Kontrolltööd” annavad ette antud klassis kalendrivaate, kus on näha nende teised planeeritud kontrolltööd. “Kiitused, märkused” annab ette nimekirja, kus lisada siis kiituseid/märkuseid (võimalus on lisada sama kiitus/märkus mitmele õpilasele korraga). “Õpilased” annab ette ülevaate õpilastest ja nende vanematest (võimalust vaadata nende profiile ning näha nende külastuste intervalli). “Aastahinded”  annab võimaluse panna aastahindeid, näidatud on ka eelnevalt pandud trimestri hinded. Jättes kursori “hinde mullil” või mõnel muul sümbolil seisma, saame seletuse, mis sellega on seotud.


Capture4
Päeviku vaade

Päeviku vaatest saame edasi minna tunni loomisesse (Lisa uus tund). Põhimõtteliselt on antud “aken” jagatud kaheks – tänane tund ja kirjeldus ning kodutöö. Kui on teada, et tunnis tuleb mõni mahukam/tähtsam töö, siis saab märkida, et hinded selles tunnis on kohe vaikimisi arvestuslikud. Alumine pool on kodutöö tähtaja ning ülesande jaoks. Kui valida kodutöö kuupäev, kirjutada ülesande alla “kontrolltöö” ning antud kuupäeval on mõnes teises päevikus kontrolltöö sisse kantud, siis antakse sellest ka mulle teada. Klõpsates “salvesta ja muuda hindeid”, avaneb aken, kus saab märkida puudujad, hilinejad, vabastusi, tegemata kodutöid, tegemata töid ja tähelepanu “!”. Iga valiku kohta tekib ka õpilasele vastav ikoon antud aines hinnete reale.


Capture5
Uue tunni lisamine

Keskkond “Tera”. Vasakul on minuloodud kursused ja kursused, kuhu olen liidetud, paremal on kooli üldine failivahetus. Väga lihtne ning hea viis, kuidas õppematerjale levitada. Just meeldib selle lihtsakoelisus – ainukene võimalus on luua kaustu ning lisada materjale. Teksti dokumente (.pdf, .doc) on võimalik ilma alla laadimata kohe brauseris vaadata.


Capture6
Tera vaade

Klõpsates “Loo uus kursus”, küsitakse ainult kursuse nime. Sisestades selle, suunatakse kasutaja edasi lehele, kus saab antud kursust haldama hakata. “Loo uus kaust” ja “lisa tekst või fail” teevad täpselt seda, mis kirjas (kausta puhul saab lisada muidugi ka kausta nime, faili puhul pealkirja ja kommentaari/selgituse/kirjelduse). Vasakul tulbas olev “vaata/muuda liikmeid” võimaldab kursust siduda kindla päevikuga (nt. 7A) või lisada sinna üksikuid kasutajaid. Ülesanded on mulle hetkel üllatus. Pole seda kohta varem tähele pannud. Kiirel vaatlusel sain aimu, et see võimaldab kuidagi luua gruppe ning kindlates etappides (etteantud ajas) ülesandeid lahendada.


Capture7.PNG
Teras loodud kursuse haldamine

Suhtlusest ma siia pilte ei lisa. Suhtluse aken on samuti jagatud kaheks – vasakul poolel on sõnumid ja paremal poolel on valitud sõnum avatult. Üleval pool on tööriista riba, kus on kalender, postkast, kõik sõnumid, lugemata, lemmikud, sinu saadetud ja grupid. Samuti on roheline nupp “Saada uus sõnum”.


Taaskord väga loogiline ülesehitus – pealkiri, sisu, faili lisamine. Ei oska öelda, kas see on meie stuudiumi haldaja teene või stuudiumi automaatne omadus, aga adressaatide all on väga mugavalt grupid olemas (nt. 5A õpilased ja klassijuhataja ning 5A lapsevanemad ja klassijuhataja). Seega ei pea hakkama üksikult valima, kui on tarvis tervele klassile kiri saata. Kui kirja kirjutamine jääb poolikuks ja kiri ennem saatmist sulgeda, jääb ta postkasti alles mustandina, mida hiljem jätkata.


Capture8.PNG
Uue sõnumi saatmine

Kalendrivaade oleks viimane tähtis asi, millele tähelepanu pööran. Kui kindla kuupäeva juures klõpsata “+ lisa”, avanevad valikud “lisa sündmus”, “lisa broneering” ja “lisa puudumine”. Valikutel klõpsides saab vaadata asjakohast infot – puudumise põhjus, broneeringu info jne.


Capture9.PNG
Kalender

Kokkuvõte


Meeldib


Kuna olen e-kooli kohta kuulnud parajalt õuduslugusid (keeruline, segane, raske orienteeruda), siis kartsin ka esimest kohtumist stuudiumiga. Samas pole mulle koolis tehtud ühtegi koolitust, et ma antud keskkonnas hakkama saaksin ning samas….ei kurda ka. Oma algaja tasemel ei oska midagi enamat tahta. Meeldib ka see, et ei ole erinevate “kellade-viledega” ülepakutud – igasugused üleminekud on minimaalsed ja tagasihoidlikud, kogu disain meenutab material design‘i. Meie teine teema – õpikeskkonnad ja võrgustiku roll õpiprotsessis – tõigi välja just asjaolu, et liialt keeruline ning võimalusi pakkuv keskkond võib tekitada segadust ja juhtida tähelepanu kõrvale.


Ei meeldi


Kalendris on üks suur viga. Nimelt pean oma tunnid kandma sisse kalendrisse. Seda sellepärast, et arvutiklassi kasutavad ka teised õpetajad. Sisse saan kanda mitu nädalat tunde korraga – nt. 7A esmaspäeval, kell 12:00 – 12:45, 10 nädalat järjest. Samas on mul tunde, mis on üle nädala, need pean panema ükshaaval sisse. Sama käib ka kustutamise kohta – kustutada saan vaid ükshaaval.


Lisaks võiks õpetajal olla võimalus muuta oma vaadet. Probleem tekib nooremate klassidega. Koolis on probleemiks see, et õpilastel puudub oma stuudiumi konto ning ema või isa kasutab oma kontot ning ütleb seeläbi lapsele, mis õppida on. Kui laps oma konto saab, siis ei oska ta seal orienteeruda ning segadust kui palju. Kui mul oleks võimalus oma kontovaade lülitada ümber õpilase vaatele (s.t. ma näeksin, kuidas õpilased näevad stuudiumi), siis oleks ka lihtsam neile seda seletada/näidata/õpetada.


Võiks ka Tera’sse mõningaid võimalusi juurde lisada (küsitlus, koostöö, foorum). Samas oma praegust ülesannet – õppematerjalide jagamist – täidab ta eeskujulikult ja lihtsalt. Seega igasugused lisad oleksid pigem boonuseks.
Kolmas teema: Õpihaldussüsteemid

https://ifiom.wordpress.com/2018/10/27/virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/

0 comments:

Post a comment