IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Katsetan õpihaldussüsteemi eDidaktikum

25.10.2018 16:49 by Marii M

Vastus kolmandale ülesandele kasutada omal valikul ühte õpihaldussüsteemi


Valisin ülesandeks, katsetada ühte konkreetset õpihaldussüsteemi – eDidaktikumi, kuna hiljuti kasutasin seda koolituse haldamise võimalusena tööalaselt. Hea oli seda katsetada õpetajana, kuna siiani olen seda kasutanud õppijana paaril kursusel Tallinna Ülikoolis. Seega oli juba varasemalt keskkonnas toimetamiseks vajalik konto olemas. Valik langes eDidaktikumile ka sellepärast, et see on eesti keelne süsteem ning kõigile kolleegidele üheselt mõistetav.


Selleks, et kasutada eDidaktikumi õpetajana, pidin eelnevalt ühendust võtma õpihaldussüsteemi haldajaga, kes kinnitas minu õigused, protsess oli väga kiire ja sain sealt vastuse paari minuti jooksul.


Gruppi/kursust on väga lihtne luua, seal on kolm valikut:  1. Lisa uus tasemeõppe grupp

  2. Lisa uus täiendõppe grupp

  3. Lisa uus muu grupp


Kuna minul oli vaja grupp luua koolituse jaoks, mis ei olnud ametilkult taseme- ega täiendõppga seotude, siis lisasin muu grupi.


Ette tuli lehekülg, kus täitsin järjest kohad: pealkiri, koolituse lühikirjeldus, kursuse kirjeldus (seal kirjeldasin märksõnadega kontaktpäevade sisu ja toimumise täpsed kuupäevad ja kellaajad). Edasi valisin, kas grupp on privaatne või avalik. Rohkemat esialgu ei täitnud, kuna õppematerjalid ja ülesanded tulid lektorite poolt. Hea on grupi sisene võimalus luua ka alamgruppe ning jagada näiteks grupitöödes erinevaid ülesandeid ja sisendeid, kui need on grupiti erinevad.


Grupp oligi loodud. Saatsin kõikidele koleegidele kutsed eDidaktikumiga liitumiseks. Liitumissoovid tulid mulle e-kirjana ning sain need süsteemis kiirelt aktiivseteks muuta. 


 Joonis 1 esmane vaade grupi sisustamisele


 Joonis 2 esmane vaade grupi sisustamisele


 


Kui grupp on loodud, siis avaneb väga lihtne süsteem, kus saad edaspidi kõike hallata.


 


 


Joonis 3 grupi avalehe vaadeJoonis 4 grupi avalehe vaade


Samasugune vaade avaneb ka õppijale, kelle töölaual on kõik hästi ja selgelt näha ning kasutatav. 


Uute õppematerjalide lisamine on väga lihtne, saad lisada teksti, videot, fotot, neid eraldi kategoriseerida, sisu saab jaotada ka teemade kaupa. 


                        Joonis 5 õppematerjalide lisamine süsteemi


Ülesannete haldur on koht kus lisada õppijatele ülesandeid ning neid ka lihtsalt hallata. Eraldi saab määrata, kas õppijal on ülesanne esitaud ning kas õpetajal on see kontrollitud.


Õppijad saavad ülesandele vastates lisada  ka selle, kuidas oli raskusaste, milline on rahulolu ülesandega ning sellele kulunud aeg. Väga hea lisana on võimalus määrata ülesande esitamise tähtaeg õppijale. 


 Joonis 6 ülesande lisamine


Eraldi on arutelude leht, kus saab luua temaatilisi arutelusid; kommenteerida, juurde lisada faile. Joonis 7 arutelu teema lisamine


Minu jaoks on  õpihaldussüsteemi eDidaktikum lihtne ja mugav kasutada, loogiliselt liigendatud nii õppija, kui õpetaja jaoks. Ülesandeid, õppematerjale, arutelusid – kõike on lihtne lisada. 


Teise kursuse raames olen õppijana kasutanud Moodlet, mis on samuti kasutajasõbralik lahendus, seda vähemalt õppija poolelt vaadatuna.


Õpihaldussüsteemi puhul on omad eelised kindlasti neil kõigil, eelkõige oleneb see kursuse sisust ja ka sihtrühmast, millist õpihaldussüsteemi kasutada. Näiteks oma projekti raames, mis on suunatud 3. klassi õpilastele, hakkame katsetama Schoology keskkonda.

https://mariimblog.wordpress.com/2018/10/25/katsetan-opihaldussusteemi-edidaktikum/

2 comments:

Arlee Kaugemaa to Marii M

26.10.2018 13:48

Väga põhjalik ülevaade. Ma küll ise tutvusin Moodle keskkonnaga, aga tundub et oleksin võinud võtta ka eDidaktikumi. See õpikeskkond tundub loogilisem ja ilusam kui Moodle. Üks aspekt Moodle juures, mis mind väga vihale ajas oli teksti akende väiksus ja võimatus neid suuremaks teha. Vaatan eDidaktikumis on selle peale mõeldud ja väga pooldan seda.


LikeLike

Marii to Marii M

26.10.2018 15:57

Jaa, see on tõesti väga mugavalt kasutatav keskkond. Eesti oma ka

Post a comment