IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpihaldussüsteemi praktiline ülesanne

25.10.2018 16:32 by Arlee K

Seekordne blogipostitus sisaldab Moodle e-kursuse loomist Sisekaitseakadeemia (SKA) raamatukogule. Ülesandest lähtuvalt teen valmis e-kursuse põhja ja lisan veidi sisu, aga lõplikult valmis saab ta alles hiljem, võib olla mõne teise aine raames.


Raamatukogu õpetab infootsingut hetkel kontakttundidena ning koolituse nime all, aga soov on teha sellest e-kursus ning seda pakkuda vabaainena. Olen seda koolitust teinud viimased kaks aastat ning mõistan, et 1,5h on selleks liiga vähe. Õppurid saavad ainult baasteadmised ning enamasti ei osata kõiki andmebaase tunni lõpuks kasutada, positiivne on juba see kui kõik andmebaasid, mis ma olen neile näidanud, on neil tunni lõpuks meeles.


E-kursusel on erinevad teemablokid, kus iga teema käsitleb ühte Eestis vabalt kättesaadavat andmebaasi ning kahte litsentsiandmebaasi, mille kasutamiseks on vajalik sisselogimine SKA kaugligipääsuga. Teemablokid sisaldavad andmebaaside tutvustusi videote ja kirjeldaval näol ning lõpus on harjutav test, kus õppur saab kinnistada oma teadmisi. Järgmise teemabloki avamiseks peab ta ära tegema teema lõputesti. Kursuse lõpus on suurem test, mis sisaldab ülesandeid kõikidest õpitud andmebaasidest. Kursuse lõppedes saab õppur aine arvestatud ning mõned EAP-d. Kuna ma hetkel ei oska spekuleerida mitu tundi e-kursuse läbimiseks võib minna, siis ei oska täpseid EAP-sid kirja panna. Kursusel osalenu eelduseks on inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel, sest litsentsiandmebaasid on inglise keelsed ning lisaks neile peab kasutama inglise keelseid märksõnu Rahvusraamatukogu otsinguportaalis.


Esimene takistus, mis mul e-kursuse loomisega tekkis, oli uue kursuse loomine. Kuna ma töötan Sisekaitseakadeemias, siis oli mul kursuse põhi (pealkiri + eesmärk) loodud varasemalt SKA Moodle koolitusel. Kuna mu kursus on SKA all, siis tuli välja mõelda, kuidas see teha nähtavaks ka Tallinna Ülikooli õppejõule. Õnneks sain abi ning mulle näidati kursusele registreerimise võimaluste loendit.


Selline oli esialgne pilt, mille ma olin SKA Moodle koolitusel valmis teinud:


esialgne


Sisu tootmiseni me ei jõudnud, aga tagant järele mõeldes, meile näidati erinevaid võimalusi tegevuste ja vahendite lisamiseks, aga me tegime neid eraldi lehtedel, mitte enda loodavas. Tegelikult oleks võinud selle kursuse raames valmis teha oma e-kursuse põhja, aga selle mõttega lähen koolitajate juurde edasi.


Järgmise sammuna lisasin teemad, ehk erinevad andmebaasid, mida õppurid peavad kursuse käigus selgeks saama. Kursusele valisin samad andmebaasid, mida koolitusel käsitlen: e-kataloog ESTER, DIGAR Eesti artiklite andmebaas, Rahvusraamatukogu otsinguportaal, Digiriiul, EBSCOHost ja SAGE. Iga teema alla lisasin erinevaid vahendeid ja tegevusi, mille kaudu õppurid hakkavad andmebaasiga tutvuma. Lisaks andmebaasidele lisasin kõige esimeseks SKA raamatukogu kodulehekülje tutvustuse, et nad teaksid kust vajalikku informatsiooni kõigepealt otsima minna.


Otsustasin, et lisan iga teema alla andmebaasi lingi (Lisa vahend- URL), juhendmaterjali (Lisa vahend- Raamat), harjutavad ülesanded (Lisa tegevus- test) ja teema lõputesti (Lisa tegevus- test). ESTER kataloogile tegin juhendmaterjali põhjalikuma, et saaks aimu millised hakkavad kõigi andmebaaside juhendmaterjalid välja nägema. Mõnele andmebaasile lisan juhendmaterjali juurde teisi andmebaase. Näiteks ESTER kataloogi märksõnaotsingu lihtsustamiseks on olemas Eesti Märksõnastik, kus seal kasutatavad märksõnad on kasutusel ka ESTER kataloogis. Kolmele andmebaasile, Rahvusraamatuokgu otsinguportaal, EBSCOHost ja SAGE, on raamatukogu koostanud juhendid, mida jaotame abivajajatele. Juhend Digiriiuli kohta on koostamisel. Eelmainitud juhendid lisasin samuti vastavate andmebaaside juurde eraldi failidena (Lisa vahend- Fail).


teemablokk.PNG


Juhendmaterjali sisukord hakkab välja nägema selline (olenevalt andmebaasist võib veidi erineda):


juhendmaterjal


Avastasin Youtube’is Erialainfo kanali, kus kanali omanik (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu) on lisanud erinevaid juhendavaid videoid ESTER kataloogi, EMSi (Eesti Märksõnastik), Discovery, ning EBSCOHosti kohta. Hetkel võtsin need videod oma kursuse juhendmaterjalidesse (va Discovery), aga tulevikus tahaks ise filmida ja koostada videona juhendmaterjalid. Kuna kõikidele andmebaasidele, nagu SAGE, DIGAR jt ei ole videomaterjale loodud, siis need ma pean tulevikus nagunii ise filmima. Videote lisamise ja viitamisega tekkis järjekordne probleem, sest kui ma lisasin viitesse youtube lingi, siis ta tegi selle automaatselt eraldi videoaknaks, mida ma ei tahtnud. Pusisin pikalt, aga lõpuks sain enamuse korda. Eesti Märksõnastamise kirjelduse juures oleva viitega ei lasknud Moodle mul seda lingiks jätta, nii et ma lihtsalt võtsin selle sealt ära. Ma ei tahtnud et jääks kaks video akent, nagu all oleval pildil on näha:


viitamine videole.PNG


TLÜ Akadeemilise Raamatukogu tehtud esimeses videos, ESTER kataloogi sissejuhatus, soovitati kasutada veebilehte http://esterijuhend.weebly.com/, aga vaatasin, et ma ei saa sealt paljut oma juhendisse lisada. Sissejuhatuses on juba andmed vananenud. Juhendi veebilehte edasi uurides avastasin, et liht- ja liitotsingu kohta ei ole seal enam midagi alles, võimalik et kunagi oli, aga praegu puudub rippmenüü, mida soovitatakse valida. Otsingutulemuste vahelehel on täpselt sama jutt kirjas, millest on juttu ka videos ja sama on ka teiste vahelehtedega. Selle pärast ma ei hakanud pikemat kirjeldust enda juhendmaterjali ümber kirjutama. Ainsa kirjelduse, mis ma enda juhendisse võtsin, oli Minu ESTER. Selle kasutust me SKA õppurite seas üritame läbi suruda ning seda on neil kindlasti vaja teada. Kuna tema pildid olid aegunud, siis ma võtsin teksti, aga pildid lisasin uuenenud ESTER kataloogist ise. Teksti pidin mõningal määral muutma, sest igal raamatukogul on erinevad seadistused, mida ESTER kasutajad saavad teha ja mida mitte. Näiteks SKA õppurid ei saa “Tellida” teavikuid, aga teistes raamatukogudes on see võimalus olemas.


Testide lisamine käib tegevuste alt ning pidin endale alguses kogu aeg meelde tuletama, et kui testi nimi on kirja pandud, siis tuleb valida Salvesta ja kuva, siis on võimalus hakata koheselt küsimusi lisama. Sama strateegiat tuleb kasutada ka vahendi Raamat lisamisega ning võimalik, et seda peab veel mitmes kohas kasutama. Küsimuste tüüpidest eelistasin valikvastuste või tõene/väär varianti, sest siis saavad õppurid kohest tagasisidet. Essee tüüpi küsimusega peavad õppurid ootama kuni mina, kui kursuse läbiviija, olen testi üle vaadanud ja neile tagasisidet andnud. Ühe essee tüüpi küsimuse ma ikkagi lisasin Rahvusraamatukogu otsinguportaali teema alla (harjutus test). Juhul kui keegi soovib näha milline see välja näeb.


Nüüd kus ESTER kataloogi sisu, vahendid ja tegevused on loodud tuleb ka teiste andmebaasidega tegelma hakata. Teistele andmebaasidele ma hetkel nii põhjalikku sisu ei tee, vaid toon välja erinevad tegevused ja vahendid, mida on vaja andmebaasi tundma õppimiseks.


Kokkuvõtteks toon välja, et e-kursuse loomine ei ole kerge. Sisu loomine e-kursuse juurde on veel suurem ja raskem ettevõtmine. Moodle keskkond iseenesest on lihtsa lahendusega ning arusaadav. Ainus, mis on ebamugav on uue e-kursuse loomiseks õiguste saamine. Poleks mul põhja eelnevalt all olnud või kui ma ei töötaks ise koolis, siis ma kahtlen, et oleksin selle tunni jaoks saanud Tallinna Ülikoolilt loa luua suvaline e-kursus, millest neil kasu ei ole. Kindlasti soovitan uurida Moodle keskkonnas e-kursuse loomist, sest vahendeid ja tegevusi on seal palju mille vahelt valida. Tekkis üks tähelepanek sisu loomisel: kui ma kirjutan teksti, siis sisestuse aknal võiks saada suurust muuta, sest oli veidi ebamugav kirjutada, kui vahepeal kaob tekst nurga taha ära või kui lisan pilte teksti sisse.


Minu e-kursuse leiate SIIT ning kursusele registreerumiseks vajalik võti on infootsing.


PS! Hoian kursust nähtavana kuni 05.11.2018.


PS! Kuna soovijad tahavad näha tervet e-kursust, siis ma hetkel ei lisanud piiranguid iga teema juurde, muidu peaksite kõik hakkama teste tegema, et näha järgmist teemat. Piirangut saab lisada kergelt, valides Muuda teemat -> Piira juurdepääsu -> Lisa piirang ning seal on erinevad valikud, mille järgi piirangut valida. Mina valisin hinde ning sealt testi, mille hinne on teema avamiseks tähtis (DIGARi teema avamiseks ESTER kataloogi test, Rahvusraamatukogu otsinguportaali avamiseks DIGARi test jne).

https://arleek.wordpress.com/2018/10/25/opihaldussusteemi-praktiline-ulesanne/

1 comments:

mariimaamagi to Arlee K

25.10.2018 20:22

Väga põhjalik postitus just kursuse idee ja sisu kirjeldamisel. See on väga hea idee kursus edaspidi veebis korraldada, kui oled ka täheldanud, et õppijad ei saa 1,5 h täit vajalikust infost.


MeeldibMeeldib

Post a comment